Chia sẻ

Tre Làng

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DANH SÁCH 200 NGƯỜI TRÚNG CỬ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG KHÓA 12

Chính thức công bố danh sách 200 người trúng cử BCH Trung ương khóa XII

Vntinnhanh.vn - Ít phút trước, kết quả bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã được công bố chính thức.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong hôm nay, Đại hội đã bầu ra 200 ủy viên thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 ủy viên chính thức (phân theo khu vực trung ương, địa phương) và 20 ủy viên dự khuyết.

200 ủy viên được bầu từ tổng số 246 đại biểu được đề cử, bao gồm 220 ứng viên cho vị trí ủy viên trung ương chính thức, và 26 ứng viên vào vị trí ủy viên dự khuyết.

Trước đó trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII với 1.510 phiếu được phát ra, tương ứng với 1.510 đại biểu tham dự Đại hội. Người điều hành phiên bỏ phiếu buổi sáng là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tối qua, 23 đại biểu chính thức được giới thiệu bổ sung vào danh sách bầu Ban chấp hành TƯ khóa XII đã có đơn xin rút và được Đại hội chấp thuận thông qua bỏ phiếu kín. Danh sách này bao gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khác.

Vntinnhanh.vn - Trong chiều nay, 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong ngày mai, Ban chấp hành Trung ương khóa XII mới được bầu sẽ họp hội nghị lần thứ nhất. Ban chấp hành cũng sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các chức danh Tổng Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu được công bố vào ngày 28/1, tại phiên bế mạc Đại hội.

I. Danh sách Ủy viên chính thức:
1 NGUYỄN HOÀNG ANH
2 CHU NGỌC ANH
3 NGUYỄN THÚY ANH
4 TRẦN TUẤN ANH
5 NGUYỄN XUÂN ANH
6 HÀ BAN
7 NGUYỄN HÒA BÌNH
8 TRƯƠNG HÒA BÌNH
9 DƯƠNG THANH BÌNH
10 NGUYỄN THANH BÌNH
11 PHAN THANH BÌNH
12 NGUYỄN VĂN BÌNH
13 TẤT THÀNH CANG
14 BÙI MINH CHÂU
15 LÊ CHIÊM
16 HÀ NGỌC CHIẾN
17 NGUYỄN NHÂN CHIẾN
18 ĐỖ VĂN CHIẾN
19 TRỊNH VĂN CHIẾN
20 HOÀNG XUÂN CHIẾN
21 PHẠM MINH CHÍNH
22 MAI VĂN CHÍNH
23 NGUYỄN ĐỨC CHUNG
24 LÊ VIẾT CHỮ
25 NGUYỄN TÂN CƯƠNG
26 LƯƠNG CƯỜNG
27 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
28 TRẦN QUỐC CƯỜNG
29 BÙI VĂN CƯỜNG
30 PHAN VIỆT CƯỜNG
31 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG
32 NGUYỄN VĂN DANH
33 NGUYỄN HỒNG DIÊN
34 LÊ DIỄN
35 NGUYỄN VĂN DU
36 ĐÀO NGỌC DUNG
37 NGUYỄN CHÍ DŨNG
38 TRỊNH ĐÌNH DŨNG
39 ĐINH TIẾN DŨNG
40 MAI TIẾN DŨNG
41 TRẦN TRÍ DŨNG
42 VÕ VĂN DŨNG
43 PHAN XUÂN DŨNG
44 LÊ XUÂN DUY
45 NGUYỄN QUANG DƯƠNG
46 VŨ ĐỨC ĐAM
47 HUỲNH THÀNH ĐẠT
48 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
49 TRẦN ĐƠN
50 PHAN VĂN GIANG
51 NGUYỄN VĂN GIÀU
52 PHẠM HỒNG HÀ
53 TRẦN HỒNG HÀ
54 NGUYỄN THỊ THU HÀ
55 NGUYỄN ĐỨC HẢI
56 NGUYỄN THANH HẢI
57 HOÀNG TRUNG HẢI
58 BÙI VĂN HẢI
59 NGÔ THỊ THANH HẰNG
60 NGUYỄN MẠNH HIỂN
61 PHÙNG QUỐC HIỂN
62 BÙI THỊ MINH HOÀI
63 LÊ MINH HOAN
64 VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
65 NGUYỄN MẠNH HÙNG
66 NGUYỄN MẠNH HÙNG
67 LỮ VĂN HÙNG
68 NGUYỄN VĂN HÙNG
69 NGUYỄN VĂN HÙNG
70 ĐINH THẾ HUYNH
71 LÊ MINH HƯNG
72 THUẬN HỮU
73 LÊ MINH KHÁI
74 NGUYỄN ĐÌNH KHANG
75 TRẦN VIỆT KHOA
76 ĐIỂU KRÉ
77 NGUYỄN THẾ KỶ
78 HOÀNG THỊ THÚY LAN
79 TÔ LÂM
80 CHẨU VĂN LÂM
81 HẦU A LỀNH
82 NGÔ XUÂN LỊCH
83 NGUYỄN HỒNG LĨNH
84 LÊ THÀNH LONG
85 NGUYỄN ĐỨC LỢI
86 NGUYỄN VĂN LỢI
87 VÕ MINH LƯƠNG
88 UÔNG CHU LƯU
89 LÊ TRƯỜNG LƯU
90 TRƯƠNG THỊ MAI
91 PHAN VĂN MÃI
92 TRẦN THANH MẪN
93 PHẠM BÌNH MINH
94 TRẦN BÌNH MINH
95 CHÂU VĂN MINH
96 LẠI XUÂN MÔN
97 GIÀNG PÁO MỶ
98 PHẠM HOÀI NAM
99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM
100 BÙI VĂN NAM
101 TRẦN VĂN NAM
102 NGUYỄN VĂN NÊN
103 LÊ THỊ NGA
104 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
105 NGUYỄN THANH NGHỊ
106 TRƯƠNG QUANG NGHĨA
107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
108 PHÙNG XUÂN NHẠ
109 NGUYỄN THIỆN NHÂN
110 CAO ĐỨC PHÁT
111 ĐOÀN HỒNG PHONG
112 NGUYỄN THÀNH PHONG
113 TÒNG THỊ PHÓNG
114 HỒ ĐỨC PHỚC
115 NGUYỄN HẠNH PHÚC
116 NGUYỄN XUÂN PHÚC
117 VÕ VĂN PHUÔNG
118 TRẦN QUANG PHƯƠNG
119 TRẦN ĐẠI QUANG
120 HOÀNG ĐĂNG QUANG
121 LÊ HỒNG QUANG
122 TRẦN LƯU QUANG
123 LÊ THANH QUANG
124 HOÀNG BÌNH QUÂN
125 PHẠM VĂN RẠNH
126 TRẦN VĂN RÓN
127 VŨ HẢI SẢN
128 PHAN VĂN SÁU
129 LÊ ĐÌNH SƠN
130 BÙI THANH SƠN
131 NGUYỄN THANH SƠN
132 TRẦN VĂN SƠN
133 THÀO XUÂN SÙNG
134 ĐỖ TIẾN SỸ
135 LÊ VĨNH TÂN
136 NGUYỄN ĐỨC THANH
137 VŨ HỒNG THANH
138 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
139 TRẦN SỸ THANH
140 NGUYỄN THỊ THANH
141 PHẠM VIẾT THANH
142 LÊ VĂN THÀNH
143 NGUYỄN VĂN THÀNH
144 ĐINH LA THĂNG
145 HUỲNH CHIẾN THẮNG
146 SƠN MINH THẮNG
147 NGUYỄN XUÂN THẮNG
148 NGUYỄN VĂN THỂ
149 NGUYỄN NGỌC THIỆN
150 ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH
151 LÊ THỊ THỦY
152 VÕ VĂN THƯỞNG
153 NGUYỄN XUÂN TIẾN
154 BÙI VĂN TỈNH
155 TRẦN QUỐC TỎ
156 PHẠM THỊ THANH TRÀ
157 PHAN ĐÌNH TRẠC
158 DƯƠNG VĂN TRANG
159 LÊ MINH TRÍ
160 NGUYỄN PHÚ TRỌNG
161 LÊ HOÀI TRUNG
162 TRẦN QUỐC TRUNG
163 ĐÀO VIỆT TRUNG
164 MAI TRỰC
165 BẾ XUÂN TRƯỜNG
166 TRẦN CẨM TÚ
167 TRƯƠNG MINH TUẤN
168 NGUYỄN THANH TÙNG
169 TRẦN VĂN TÚY
170 ĐỖ BÁ TỴ
171 HUỲNH TẤN VIỆT
172 VÕ TRỌNG VIỆT
173 NGUYỄN ĐẮC VINH
174 TRIỆU TÀI VINH
175 NGUYỄN CHÍ VỊNH
176 LÊ HUY VỊNH
177 NGUYỄN VĂN VỊNH
178 LÊ QUÝ VƯƠNG
179 TRẦN QUỐC VƯỢNG
180 VÕ THỊ ÁNH XUÂN


II. Ủy viên Trung ương dự khuyết
1 NGUYỄN HỮU ĐÔNG
2 NGÔ ĐÔNG HẢI
3 NGUYỄN VĂN HIẾU
4 ĐOÀN MINH HUẤN
5 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM
6 ĐẶNG QUỐC KHÁNH
7 ĐÀO HỒNG LAN
8 LÂM VĂN MẪN
9 HỒ VĂN NIÊN
10 NGUYỄN HẢI NINH
11 LÊ QUỐC PHONG
12 CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG
13 BÙI NHẬT QUANG
14 THÁI THANH QUÝ
15 BÙI CHÍ THÀNH
16 VŨ ĐẠI THẮNG
17 NGUYỄN VĂN THẮNG
18 NGUYỄN KHẮC TOÀN
19 LÊ QUANG TÙNG
20 BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Hà Phương

27 nhận xét:

 1. VẬy là đã có danh sách những ủy viên chính thức, dự khuyết trong Ban chấp hành trung ương Đảng. Danh sách được công khai minh bạch để toàn dân được biết; lũ dận chủ tha hồ mà đàm tiếu, dựng chuyện nhưng mà không thể lừa bịp được ai nữa

  Trả lờiXóa
 2. Điềm trời gì đây?cả miền bắc đầy trời u ám các ủy viên có thấy lạnh không?mưa rả rich chắc thương cụ rùa hết thở.Bao giờ trời lại nắng.

  Trả lờiXóa
 3. Đã có những tin bài xuyên tạc về chuyện nhân sự mới. Đúng là chúng có quá nhiều chuyện để bịa ra nói mà. Khi chưa có dánh sách thì đoán già đoán non. Khi có danh sách rồi lại nói trời nói đất. Không thể hiểu được những tên "chém chuối" nghĩ điều gì nữa. Vì Đại hội đã thống nhất trên tinh thần dân chủ để đưa ra dánh sách BCH khóa mới và từ đó sẽ thống nhất các chính sách để giúp đất nước ta phát triển hơn nữa. Và một phần quan trọng nhất, đó chính là sức của nhân dân, mong rằng sẽ đoàn kết cùng nhau phát triển đất nước và giúp ích cho xã hội, cho bản thân

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội XII cũng đã trải qua được mấy ngày rồi và chuẩn bị kết thúc. Với những gì đã diễn ra, chúng ta có thể thấy được sự nghiêm túc và khẩn trương, đúng với không khí của một Đại hội toàn quốc. Chúc đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 5. Đại hội XII cũng đã trải qua được mấy ngày rồi và chuẩn bị kết thúc. Với những gì đã diễn ra, chúng ta có thể thấy được sự nghiêm túc và khẩn trương, đúng với không khí của một Đại hội toàn quốc. Chúc đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 6. Người tử tế20:55, 26/01/2016

  Sau một ngày làm việc vất vả cuối cùng đại hội cũng đã bầu ra được 200 người trúng cử BCH Trung ương khóa XII. Vậy là việc bầu ban chấp hành trung ương đảng đã thực hiện thành công tốt đẹp, kết quả này là sự thể hiện cho tinh thần chung, không có cái gì có thể ngăn cản việc làm đúng đắn của đại hội cả đâu cho nên đám khốn nạn nào thực hiện việc làm của mình thì cũng nên có cái nhìn nhận cho đúng đắn nhé

  Trả lờiXóa
 7. vậy là 200 ủy viên nhiệm kì mới đã có tên cụ thể, những người được chọn là những người ưu tú nhất trong danh sách 246 đại biểu ưu tú được đề cử. dù răng trước và trong khi đại hội diên ra có nhiều dư luận không tốt về đại hội nhưng mong là sang nhiệm kì mới họ sẽ làm tốt và dẹp hết đám khốn nạn đó

  Trả lờiXóa
 8. Đây là những con người ưu tú nhất được bình chọn, đủ tâm, đủ tài, đủ năng lực để có thể hoàn thành trọng trách của Đảng, nhà nước giao cho trong thời gian tới

  Trả lờiXóa
 9. Hoabinh03020022:41, 26/01/2016

  Chúc cho đại hội thành công tốt đẹp, đây là sự kiện lịch sử quan trọng, ghi dấu mốc trong lịch sử, mong rằng đại hội sẽ bầu chọn ra những người ưu tú, xuất sắc nhất để lãnh đạo đất nước vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách này

  Trả lờiXóa
 10. Đại hội đã trải qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đã đạt được kết quả bước đầu, tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ bầu ra được những người lãnh đạo xuất sắc nhất, đủ năng lực để xây dựng và phát triển đất nước ta ngày càng vững mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 11. Thaibinh02340022:48, 26/01/2016

  Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đại hôi đã bầu ra 200 ủy viên thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XII, nhân dân đặt trọn niềm tin vào kết quả Đại hội lần này, hy vọng đại hội sẽ bầu ra những người ưu tú, đủ tài đức để lãnh đạo đất nước ngày một phát triển hơn

  Trả lờiXóa
 12. Thaibinhquetoi23422:52, 26/01/2016

  Quần chúng nhân dân luôn luôn ủng hộ và đặt niềm tin, hy vọng vào kết quả đại hội lần này, hy vọng kết quả đại hội sẽ bầu ra những con người ưu tú, đủ tài, đủ tâm để đưa đất nước phát triển giàu mạnh hơn và giải quyết được một số khó khăn, tồn tại hiện nay

  Trả lờiXóa
 13. Giai đoạn sắp tới đang tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức đối với đất nước ta, tôi tin tưởng rằng với những nhà lãnh đạo mới được bầu chọn từ đại hôi lần này sẽ là những con người kiệt xuất, có năng lực và kinh nghiệm để đưa đất nước ta phát triển ngày càng vững mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 14. Trong thời gian diễn ra Đại hội, một số phần tử xấu đang lợi dụng mạng Internet để tung những tin đồn thất thiệt, vô căn cứ, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác trước thủ đoạn này của chúng

  Trả lờiXóa
 15. Đến giờ thì bọn phản động với thuyết âm mưu đã hoàn toàn "phá sản". Việc chúng tung tin có đấu đá, mâu thuẫn nội bộ hay căng thẳng đến phút 89,... đã bị phơi bày rõ ràng. Sự thật đã chỉ ra rằng nếu có căng thẳng thì đó là sự căng thẳng trong dân chủ của Đảng ta, hoàn toàn không có sự sắp đặt trước ai trúng, ai trượt. Hoàn toàn không có chuyện quân xanh, quân đỏ. Kết quả đã có, giờ là lúc chúng ta chờ đợi các đồng chí TW khóa XII có những quyết sách đúng đắn để sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục gặt hái được những thành công trong việc đưa nước ta tiến lên CNXH, một nước Việt Nam hùng cường.

  Trả lờiXóa
 16. CÓ ĐẢNG DẪN ĐƯỜNG. TRONG ẤM NGOÀI ÊM. VẬN NƯỚC VỮNG VÀNG ĐI LÊN.

  Trả lờiXóa
 17. Người dân đang rất mong chờ vào đội ngũ nhân sự mới của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa mới. Hy vọng những con người đã trúng cử, được 1510 đại biểu đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam tín nhiệm bỏ phiếu sẽ là lực lượng lãnh đạo có tài, có đức phục vụ đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Với đội ngũ mới này, tin rằng trong thời gian tới, nước ta sẽ ngày một phát triển vững mạnh, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

  Trả lờiXóa
 18. Toàn Đảng toàn dân rất mong chờ vào đội ngũ nhân sự mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Họ là những người đủ đức đủ tài, có tâm với nước với dân để góp phần đưa đất nước tiến lên.
  Đất nước đang đứng trước những thời cơ, thách thức mới. Để đất nước có thể vững mạnh, phồn thịnh thì rất cần một đội ngũ nhân sự có tâm huyết, có trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 19. Đã có những tin bài xuyên tạc về nhân sự mới của Đảng. Trước kỳ đại hội thì tung tin rồi đoán già đoán non, khi có kết quả bầu cử thì lại bắt đầu xoay sang nói xấu kiểu khác. Lũ rận chủ này không từ mọi cơ hội và thủ đoạn nào để bôi xấu chính quyền.

  Trả lờiXóa
 20. Chúng ta thực sự mong chờ và tin tưởng vào đội ngũ nhân sự mới của ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hy vọng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và niềm tin, sự đoàn kết của toàn dân, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển, vững mạnh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 21. Bangtuyet nhietdoi16:59, 27/01/2016

  Cuộc bỏ phiếu diễn ra trên tinh thần dân chủ tự nguyện nên chúng ta có thể tin tưởng rằng kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng là một kết quả hợp với ý Đảng và lòng dân, thể hiện sự nhất trí đồng lòng, một tinh thần đoàn kết chung. Hy vọng Ban chấp hành nhiệm kỳ này sẽ có đường lối chỉ đạo mới, đưa nước ta từng bước phát triển trên con đường hội nhập sâu rộng với quốc tế

  Trả lờiXóa
 22. Chúc mừng các đồng chí BCH TW khóa XII vừa trúng cử. Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn tin tưởng, kỳ vọng rất lớn đối với các Đồng chí. Việt Nam có sánh vai với các nước phát triển trên thế giới trong thời gian nhanh hay chậm là một phần rất lớn nhờ vào đạo đức cách mạng, tài năng và tâm quyết của các Đồng chí. Chúc mừng!

  Trả lờiXóa
 23. Chúc mừng các đồng chí đã trúng cử, nhân dân cả nước mong đội ngũ tinh hoa của Đảng thể hiện bản lĩnh trí tuệ của mình phát huy ưu điểm, thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc, đất nước như đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân. Xin chúc mừng.

  Trả lờiXóa
 24. Chính thức công bố danh sách 200 người trúng cử BCH Trung ương khóa XII. Đây chính là những người con ưu tú của đất nước, là bộ mặt của nền chính trị Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 25. Đại hội Đảng như vậy là đã thành công tốt đẹp, đúng như mong đợi của Đảng, nhà nước và nhân dân. Mong rằng với 200 ủy viên chính thức mới được bầu ra sẽ đem đến một luồng sinh khí mới cho bộ máy chính trị, đem đến một sức mạnh đổi mới cho Đảng và đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 26. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một Tổng bí thư mà bất cứ ai đã từng gặp và chưa gặp đều cảm nhận thấy đó là một người con ưu tú của dân tộc có trí tuệ uyên thâm, cuộc sống giản dị và đức độ. Ở Đồng chí Tổng Bí thư của chúng ta có sự gần gũi, thân thương của một người ông, người cha già thân yêu.

  Trả lờiXóa
 27. xin chúc mừng các đồng chí lãnh đạo của đảng và nhà nước đã được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng khóa XII. mong rằng các đồng chí không phụ sự ủy thác của 90 triệu người dân Việt Nam để tiếp tục cùng Đảng lãnh đạo con thuyền Việt Nam vững tiến trong tương lai. các đồng chí là những con người ưu tú nhất của đất nước Việt Nam, vì vậy hãy thể hiện hết tài năng, sức lực, sự tân tụy của mình để cống hiến cho đất nước. để cho những người con Việt Nam chúng ta không phải phụ lòng với cha ông chúng ta đã phải đổ xương máu xuống dành lại độc lập, tự do cho đất nước này.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog