Chia sẻ

Tre Làng

NGÀY 27/1/2016 SẼ BẦU BỘ CHÍNH TRỊ, TỔNG BÍ THƯ KHOÁ XII

Khoai@

Hôm nay 22/1/2016 và sáng ngày 23/1/2016, Đại hội sẽ thảo luận văn kiện Đại hội XII của Đảng. Theo đó, 2 văn kiện quan trọng sau sẽ được đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến:

- Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Chiều 23/1/2016, Đại hội sẽ thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và thảo luận, biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 24/1/2016, Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị tại đoàn. Đồng thời, các đại biểu sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 25/1/2016, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có). Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch xem xét các trường hợp xin rút và báo cáo với Đại hội về việc bầu cử vào danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút. Cùng ngày, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút và bầu ban kiểm phiếu.

Ngày 26/1, đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung văn kiện Đại hội XII (nếu có). Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa II họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương tại Trụ sở Trung ương Đảng để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 28/1, đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo Đại hội kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII trước khi Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

1 nhận xét:

  1. có thể thấy, các công việc của đại hội Đảng lần thứ 12 được sắp xếp theo 1 quy trình làm việc hết sức hợp lí, quy củ và chặt chẽ, đảm bảo được tính khoa học và đúng đắn của việc bầu cử , mong đại hội tiếp tục thành công tốt đẹp để chọn ra được những vị lãnh đạo có thể đưa đất nước phát triển hơn!

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog