Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

ẢNH KHỎA THÂN - HUỲNH THANH TRUNG

(P1) Ảnh khỏa thân - Huỳnh Thanh Trung

Ánh sáng tuyệt vời, ý tưởng quá táo bạo.

Gợi ý: các bạn muốn xem thêm thì bấm vào đây. Hoặc chỗ này
Lối vào Cốc 


Rượu hoa tình.


Hãy chia sẻ bài viết:

1 nhận xét:

Ảnh Khỏa thân có những nét đẹp riêng nhưng chúng ta phải biết cân nhắc cho phù hợp để phát huy những cái đẹp ấy và không để làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc.

Đăng nhận xét