Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

DÂN TRÍ BỊA


FBker Trần Thái Trung tinh mắt phát hiện báo Dân Trí bịa thêm vào Nghị định 46/2016/ND-CP. 

Não nhạt nhẻ.

Nghị định 46/2016/ND-CP quy định mức xử phạt đối với người lái xe ô tô, xe máy có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở.

Kền Kền Dân Trí thêm đối tượng bị xử phạt là "người được chở trên xe có sử dụng rượu bia" cho thêm độ hot.

Báo với chả chí.

Dân Trí:

Nghị định 46/2016/ND-Cp:
Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Hõi các nhà báo kën kën , hãy siêng doc báo mang rōi diêu chinh ngòi viêt cüa các vį . Büc c. mīnh lãm .

Đăng nhận xét