Chia sẻ

Tre Làng

NỘI CHIẾN Ư?


Nội chiến ư?

Làm sao có chuyện VNDCCH thành lập 1945 nội chiến vơi thằng VNCH sinh tận năm 1955 đây ?. Trong 10 năm chênh lệch ấy chẳng lẽ là nội chiến giữa Việt Minh và Pháp cùng chư hầu!?

Hiệp định Genève không phải là hiệp định đình chiến, mà là hiệp định Genève về kết thúc chiến tranh ở Đông dương... Còn việc lập nên chính thể VNCH, đó là tiếm xưng bằng vũ lực và các thủ đoạn chính trị trên lãnh thổ của nước VN thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là Nước VNDCCH đã được thành lập 1945 và xác lập bằng tổng tuyển cử 1946 với quốc hội khóa 1 và hiến pháp nước VNDCCH 1946....

Chính vì lợi dụng khoảng tối của hiệp định Genève 1954 về 2 năm chờ hiệp thương 1956 và về giới tuyến quân sự tạm thời, Mỹ phát huy kinh nghiệm về Triều tiên 1953, đã bằng vũ lực và quyền lực chính trị tài chính dựng nên chính phủ Ngô đình Diệm dưới danh nghĩa Bảo Đại và 1955 lập nên chính thể VNCH bằng CP của ông họ Ngô này trục xuất Bảo Đai và hất cẳng Pháp khỏi Việt Nam.

VNDCCH đã thành lập 1945 đầy đủ và tự lực của người VN, 1946 tiếp tục đánh với lính lê dương pháp... Rồi đến tận 1949 pháp không tuyển nổi đủ lính lê dương nên buộc phải dùng giải pháp lợi dụng Bảo đại qua chiêu bài QGVN độc lập trong Liên hiệp pháp để qua đó mà tuyển lính VN địa phương...đó là quân khố xanh, khố đỏ, quan 1, quan 3... Sau đó Pháp cũng không đủ điều kiện tài chính đã phải nhờ đến mỹ giúp đở...kéo dài đến 1954 thi thua trận phải ký hiệp định để rút quân.

Lần này chúng lợi dụng sự non trẻ về kinh nghiệm ngoại giao chính trị quốc tế của ta, bằng mọi cách để duy trì quyền lợi Pháp và quyền khai thác thuộc địa, chúng tạo ra kẽ hở 2 năm để hiệp thương bằng cái vĩ tuyến 17 với cái cớ để quân Liên hiệp pháp rút dần về nước trong 2 năm đó. Chính quyền tiếm xưng của Bảo Đại dựa hơi giặc Pháp tận 1949 đâu có đủ tư cách để nói chuyện với VNDCCH mà nhiều kẻ dám rêu rao đòi chia đôi đất nước. Đã vậy mà Diệm còn tự khai vì không ký hiệp định (sao được ký?) nên không có trách nhiệm thi hành hiệp định Geneve 1954... đang tâm phá hoại hiệp thương 1956. Sự thật thì rốt cục, khi giặc tan , kẻ tay sai di trú đến đâu để sống đến hết đời chính là sự tố giác rõ nhất về bản chất theo giặc của họ. Xưa Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống gửi thây ở Tàu thì nay khối kẻ mất quyền bính, quyền lợi tiếp tục gửi thân ở Pháp, ở Mỹ v.v...Ngay cả tay sai Hoàng Văn Hoan phải chạy sang gửi mạng ở Tàu ngay sau khi bị phát hiện...

Mỹ thực hiện việc không chế ĐNÁ như đã làm ở Đông bắc Á là Triều tiên trong chiến lược toàn cầu sau WW2 nên họ đã dựng nên chính phủ Ngô đình diệm dưới triều Bảo Đại rồi lại chính quyền VNCH qua cuộc trưng cầu ý dân đểu lât đổ Bảo Đại và trục xuất ông qua Pháp luôn, tịch thu các dinh thự của hoàng gia v.v...

Rồi sau này tiếp tục sai lại càng sai. Trong khi quân VNCH không có món gì từ dân mà ra trừ cái thân xác...Từ cơm sấy đến thịt hộp, súng ống đạn dược, quần áo, trang bị y xì như đã ghi trong Hiệp định Elysée đã ký 8/3/1949 giữa tổng thống Pháp Auriol Vincent và ông Bảo Đại. Trong đó có cả qui định chiến đấu dưới sự chỉ huy và trang bị do Pháp dưới danh nghĩa Liên hiệp Pháp. Điều đó được tiép nối y chang chỉ trừ chữ Pháp thành chữ Mỹ dưới các triêu Diệm, Khánh,... Thiệu sau đó. Thay vì xác lập chứng cứ vững vàng từ lịch sử thì cứ thích suy đi diễn lại để tự lừa dối mình và cả những người non dạ hòng tạo nghiệp chướng để làm gì?! Sự thật gì ở mấy cái suy diễn tù mù phi lịch sử...toàn cảm tính và thù hằn...

Lúc đó Trung quốc cũng còn trong tay Tưởng giới thạch, Liên xô không có cách gì giúp đở VN dân chủ cộng hòa dù 1 ổ bánh mì ngoài việc ủng hộ tư cách VNDCCH ở Hội Quốc Liên sau này gọi là Liên hiệp quốc...Không tự lực VN và toàn dân kể cả vua Bảo Đại và Hoàng gia cũng tiếp sức thì VNDCCH ra đời bằng cái gì. Chẳng qua khi Pháp quay lại thì mấy đảng phái thân Pháp kể cả Bảo Đại đã phản bội vì chấp nhận giải pháp độc lập giả hiệu trong Liên hiệp pháp mà lịch sử VN phải thêm chương đen tối...

Dù Pháp, Mỹ hay ai có thành lập cái gì trên đất nước của VNDCCH đã thành lập 1945 thì đều là tiếm xưng hết. Điều này cũng đúng khi VN làm điều đó trên đất của Mỹ hay của Pháp.

Việc 1949, QGVN tuyên xưng theo cái gọi là hiệp định Elysée của ông hoàng đã thoái vị Bảo Đại ký với Pháp cũng vô giá trị vì ông đã thoái vị và ông đã là cố vấn tối cao của VNDCCH; và quan trọng là VNDCCH đã và đang tồn tại; nước VN đã có chủ, nước VNDCCH chưa hề giải tán dù phải chịu đựng sự phản bội ghê gớm của kẻ chống Việt cứu pháp và sau này chống Việt cứu mỹ....nên chuyện tiếp theo dù có VNCH hay ông cố nội VNCH đều là tiếm xưng dưới vũ lực và tài chính của ngoại bang hết...đến cái quần xà lõn cũng của ngoại bang, huân huy chương, lon, súng ống, sách vỡ chiến đấu ...cũng vậy. Chỉ học được mỗi món lấy mạnh đánh yếu, bom đạn thừa mứa kiêu mỹ...nên thua là cái chắc, kể cả đánh nhau với TQ hay polpot cũng chỉ được 3 búa đầu rồi cũng bỏ chạy thôi...May mà VN đã giải phóng nếu không TQ nó điều khiển polpot đánh lấy miền Nam không biết dân mình còn lại mấy người và mấy m2 đất ở phía nam. Người VN không theo nổi cái lối chiến tranh đó...hậu cần mỹ còn chết đứ đừ chứ hậu cần Việt...được vài bữa.... Còn bảo chính phủ Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng nên và nuôi dưỡng mà là chính quyền hợp pháp vì Nhật dựng lên và có tư cách để nói chuyện với quân đồng minh thì đúng là mê tín....

Còn bảo Mỹ chống cộng là một chuyện yếu kém chính trị hết cở. Mỹ làm việc gì cũng vì lợi ích của nước Mỹ, bất cứ cái gì ngược lại lợi ích Mỹ chúng đều chống, các nước lớn khác cũng vậy. Chuyện mỹ chống LX vì Stalin không công nhận hội nghị Bretton Woods 1944 tức không xem USD là đồng tiền quốc tế duy nhất lúc ấy... có nghĩa là dù LX đã sụp đổ, nước Nga vẫn bị Mỹ chống và luôn muốn xâu xé nước này vì nước Nga có nhiều lợi ích xung đột với quyền lợi Mỹ nên dù có chủ nghĩa khỉ khô gì nó cứ chống. Mỹ chống cống thì Đảng cộng sản Mỹ tồn tại bằng cách nào, Mỹ chống cộng thì mấy nước tây âu có Đảng cánh tả câm quyền yên được với Mỹ sao?

Chỉ có những nước nghèo và nước nhỏ thì hay mơ mộng chuyện trời đất... giống như ngày nay cho rằng Mỹ đang đem dân chủ và nhân quyền đến các nước bằng sự loạn lạc tạm thời trước khi suy sụp hoàn toàn. Nơi nào xung đột với lợi ích Mỹ thì chẳng có cái cớ cộng sản chúng lại có cái cớ khác...nào là độc tài, nào là v.v... bất cứ cái gì thời thượng mà có những cá nhân hời hợt bình dân dễ hiểu là dùng...

Mỹ không cần cái cớ đối với các học giả vì mỹ thừa hiểu nó là giả nhưng mỹ chỉ cần người bình dân nghe quen quen là mỹ dùng được rồi... Ví dụ Mỹ chống Cuba, chẳng có chủ nghĩa gì cao siêu, mỹ cấm vận Cuba vì CQ nước này dám quốc hữu hóa các tài sản hoặc lợi ích của Mỹ tại Cu ba, các nước Nam Mỹ khác cũng vậy... Cúi xin quí vị còn mơ ngủ hãy thôi lấy suy nghĩ viễn vông của mình để nói dùm cho một thực thể khổng lồ như nước mỹ, nước Pháp hay cả TQ cũng viễn vông mơ mộng phi thực tế kiểu chống cộng cho vui... hay vì không ưa nó...

Vì vậy, ngày nay nếu VN không mâu thuẩn với lợi ích Mỹ , Mỹ chơi và điều gì làm cho Mỹ chiếm ưu thế trong bang giao với các nước thì Mỹ xài...chẳng cần biết nó có CS hay không...Mỹ cũng từng chơi với Polpot, với mọi cái tào lao nhất như Fulro, Vàng Pao,... nếu Mỹ có lợi ích gì đó dù Mỹ đã từng nói cực kỳ ghê tởm đám diệt chủng polpot...

Một ví dụ rõ nhất ngay cả các sách vè Marxism hay Lenin vẫn được xuất bản bình thường ở Mỹ cho giới học giả v.v.. và v.v... Hãy nhớ rõ, các nước chỉ làm vì lợi ích của mình dù có thể là sai hay đúng, chủ nghĩa này nọ chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích.

8 nhận xét:

 1. Nói về bản chất của Mỹ thì quá nhiều điều để mà nói. Mỹ là một quốc gia lúc nào cũng nói dân chủ nhân quyền nhưng thực ra trong lòng nước Mỹ vẫn có rất nhiều vấn đề về nhân quyền, đặc biệt là tệ nạn phân việt chủng tộc. Mỹ luôn nói yêu hòa bình, tự do nhưng lại đi gây chiến tranh ở khắp nơi trên Thê Giới. Bản chất của Mỹ tóm lại là chuyên lừa bịp.

  Trả lờiXóa
 2. Mỹ là cường quốc số 1 trên thế giới, cho nên Mỹ luôn muốn áp đặt các qui định của mình lên nước khác. Nếu nước nào không làm theo qui định của mình đều trở thành kẻ địch của Mỹ. Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã dựng nên chính phủ VNCH làm tay sai cho Mỹ. Chính Mỹ là kẻ gây nên tội ác chiến tranh Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Mỹ vốn từ trước tới nay là một quốc gia thực dụng, có nghĩa là chỉ tôn trọng lợi ích đạt được, không cần biết là thù địch hay là bạn hữu. Chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Điều Mỹ cần là những gì thiết thực nhất, mang lại lợi lớn nhất cho bản thân Mỹ mà thôi. Việc đem quân gìn giữ hòa bình, hay đấu tranh cho những quyền tự do, dân chủ, nhân quyền...tại những quốc gia khác không gì hơn là để đạt được mục đích kiếm lợi cho mình. Tại sao Mỹ không đấu tranh với những bất ổn, mâu thuẫn ngay trong chính nội bộ Mỹ trước như xung đột sắc tộc, nạn phân biệt chủng tộc hay theo như bài viết là đánh đuổi ngay chính đảng cộng sản trong ngay trong chính quyền của mình?

  Trả lờiXóa
 4. Thế nào là nội chiến? Cuộc chiến giữa VNDCCH và VNCH là một cuốc chiến bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc, của quốc gia. Là một cuộc chiến giữa lực lượng cách mạng với lực lượng phản cách mạng, tay sai cho ngoại bang, đế quốc. Nội chiến ở đâu khi chính thể cầm quyền và được thừa nhận là một quốc gia VNDCCH đã ra đời từ năm 1945 với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, với niềm tin và ủng hộ của đông đảo người dân Việt Nam trong khi một thể chế VNCH ra đời năm 1955 với sự chống lưng của đế quốc ngoại bang, không hề được sự bầu chọn, ủng hộ của người dân Việt Nam, với mục đích ra đời chỉ là để bóc lột, đàn áp lực lượng cách mạng? Đó có coi là một cuộc nội chiến hay không?

  Trả lờiXóa
 5. từ nội chiến thì chỉ có người khách quan mới nói thôi.còn mấy con chó vàng 3 que bây giờ còn sót lại nó con sủa là do bắc việt xâm lược nam việt.cái luận điệu ngulon của chúng làm như chế độ chúng nó ngon lắm á.làm như tự chủ á.ko biết tự nhục là một cái chính thể do mỹ lập ra để dùng làm tay sai biến miền nam VN thành một loại thuộc địa kiểu mới.chán cái loại chó săn mà còn tưởng mình là hòn ngọc :v

  Trả lờiXóa
 6. Không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, các nước chỉ làm vì lợi ích của mình dù có thể là sai hay đúng, chủ nghĩa này nọ chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích.

  Trả lờiXóa
 7. Không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, các nước chỉ làm vì lợi ích của mình dù có thể là sai hay đúng, chủ nghĩa này nọ chỉ là phương tiện chứ không bao giờ là mục đích.
  Mỹ cũng từng chơi với Polpot, với mọi cái tào lao nhất như Fulro, Vàng Pao,... nếu Mỹ có lợi ích gì đó dù Mỹ đã từng nói cực kỳ ghê tởm đám diệt chủng polpot...

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog