Chia sẻ

Tre Làng

VÀNH NGOÀI BÃY CHỮ, VÀNH TRONG TÁM NGHỀ


Vòng ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề 

Có là gái làng chơi cũng phải dậy dỗ mới nên người được !!!

Đọc truyện Kiều, ai cũng biết câu: "Vòng ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề". Đây là câu thơ miêu tả những gì Kiều phải học trong quá trình hành nghề gái điếm.

Nói về NGHỆ THUẬT GÁI CHỌI (Tức nghệ thuật gái điếm), điều cốt yếu là phải làm sao cho khách làng chơi lên đến tột đỉnh hân hoan bằng các kỹ thuật thân xác của người kỹ nữ. Từ những bí quyết về sinh hoạt tình dục nhà nghề, các cô gái lầu xanh vừa có thể làm cho khách làng chơi thoả mãn vừa tránh một sự lao lực quá độ. Điều này được thể hiện rõ ràng trong nhân vật Ngọc Hương trong truyện NHỤC BỒ ĐOÀN.

Trong tác phẩm ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH của Thanh Tâm Tài Nhân, Thuý Kiều hỏi Tú Bà: "Ngủ là ngủ chẳng nhẽ lại có mấy kiểu vậy sao?", Tú Bà cười ngất: "Đồ ngốc, nếu là con nhà lành thì ma nào nó thèm mò tới!?". Đoạn giảng cho Thuý Kiều các phép như sau:

Đánh trống giục hoa (Kích cổ thôi hoa) nghĩa là kích thích cho mau thua.

Sen vàng khóa xiết (Kim Liên song tỏa) nghĩa là gặp khách dữ dằn thì phải tạo thời điểm thích hợp.

Đại triển kỳ cổ (Mở cờ gióng trống) nghĩa là nếu gặp khách trẻ thì phải khích tướng.

Mạn đả khinh xao (Đánh chậm gõ nhẹ) được sử dụng đối với khách hay trì hoãn.

Khẩn thuyên tam kiệt (Xiết nôm ba chập) được sử dụng đối với khách hung hăng.

Tả chi hữu trì (Bên níu bên giữ) dùng cho khách phải chăng.

Toản tâm truy hồn (Dùi kim bắt hồn) dùng cho khách thích dịu dàng.

Nhiếp thần nột tọa (Thôi miên ngồi cười) dùng cho khách hiếu sắc.

Đó chính là VÀNH TRONG TÁM NGHỀ.

Rồi lại giảng cho nàng thế nào là VÒNG NGOÀI BẢY CHỮ: Thứ nhất là làm bộ khóc cho khách bùi ngùi (Khấp); thứ nhì là làm bộ cắt tóc cho khách tin (Tiễn); thứ ba là (Thích) làm bộ xăm như hết lòng; thứ tư là đốt (Thiêu) một kiểu khổ nhục kế; thứ năm là muốn làm vợ thật, lấy nhau (giá); thứ sáu là làm bộ cùng chạy trốn (Tẩu); thứ bảy là làm bộ chết vì tình (Tử).

Cổ nhân đã có những ghi chép về vấn đề phòng the như thế, chép ra đây những kiến thức đã quá xa trong thời kỳ người ta đã biết dùng Viagra cho nam, Vỉgingra cho nữ, khi nghệ thuật làm tình đã lên đến mức siêu tuyệt thì sở kiến của người viết bài này chỉ mong muốn làm một phép so sánh giữa chuyện xưa và nay, âu cũng là chia sẻ với những người quan tâm về cách hưởng thụ trước kia.

2 nhận xét:

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog