Chia sẻ

Tre Làng

CÁI BA VẠ


Đêm nóng bức, gái quê ra ao bèo hàng xóm tắm. Trời phú cho gái quê da trắng, ngực căng, mông mẩy, hiềm một điều lông chỗ cần mọc lại mọc quá dài và rậm như rễ lục bình. Bởi thế khi gái quê tắm xong đám rễ lục bình trời phú kéo theo một vệt nước dài về tới tận nhà. Cũng đêm hôm ấy, hàng xóm bị mất trộm bèo bám theo vệt nước ấy về tận đến nhà gái và báo làng. Cụ Chánh cho tuần đinh điệu gái ra đình làng tra khảo. Gái đành cắn răng chịu vạ làng phạt chứ nhẽ nào dám cãi: bẩm cụ Chánh tại cái lông....

Gái quê về nhà ức quá cạo lông đốt, khét um cả xóm. Oái oăm thay nhà hàng xóm khác nó lại mất chim và vu cho gái trộm chim của nó. Cụ Chánh lại điệu nó ra đình làng tra khảo. Lần này gái cũng cắm tăm chịu đòn và phạt vạ của làng.

Đêm ấy, cụ Chánh mò tới nhà gái rình qua khe cửa sổ xem nó có đi ăn trộm ở đâu nữa hay không. Khốn cái đúng lúc ấy gái vén động đào trụi lông mà mắng rằng thì là mà tại mày mà tao bị vạ và vả vào đấy đôm đốp. Cụ Chánh thấy cảnh đó k nhịn được ngoác mồm ra cười k thành tiếng.

Cái động đào của gái quê bị vả tè lè môi nào ra môi ấy, gái quê lại mắng: hay lắm ấy mà cười như mồm .....

Cụ Chánh thấy nó nói động đến mình nổi cơn thịnh nộ về sai tuần đinh điệu gái ra sân đình phạt tiếp tội láo.

Từ đấy gái quê gọi động đào là cái ba vạ....

2 nhận xét:

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog