Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Trịnh Xuân Thanh: KỶ LUẬT NHIỀU CÁN BỘ CAO CẤP

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp

Liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp và kiểm điểm 1 tổ chức Đảng.

Từ ngày 28 đến 30/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng như sau:

1- Ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Chắc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

2- Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định.

Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

3- Ông Trần Lưu Hải - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - thiếu trách nhiệm khi ký công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có khuyết điểm trong việc ký văn bản trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.

4- Ông Bùi Cao Tỉnh - nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu nội dung công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc cho tỉnh Hậu Giang được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

5- Bà Trần Thị Hà - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.

6- Ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho Trịnh Xuân Thanh; thiếu kiên quyết, không đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương để thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

7- Ông Nguyễn Duy Thăng - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của các ông, bà nêu trên đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo ông Bùi Cao Tỉnh, nguyên Vụ trưởng, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Khiển trách ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

- Khiển trách bà Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Các vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

- Xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

8- Đối với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Không kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng theo quy định của Bộ Chính trị; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương công chức và đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Trịnh Xuân Thanh.

- Chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12 nhận xét:

 1. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời. Không để những con sâu làm rầu nồi canh, không để nhân dân mất niềm tin vào đảng và quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Những sự kỉ luật như vậy xoay xung quanh vụ Trịnh Xuân Thanh là hết sức cần thiết và kịp thời, nó chứng minh sự quyết tâm của toàn Đảng trong việc đấu tranh với cái xấu xa, tiêu cực. Đồng thời cũng qua cách xử lí mạnh tay như vậy, quần chúng nhân dân sẽ vững lòng tin hơn vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những thời kì cách mạng kế tiếp.

  Trả lờiXóa
 3. Dù thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định đúng quy trình, nhưng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ( thông báo số 89-TB/UBKTTW, ngày 11.7.2016) đã chỉ rõ: “trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch, giới thiệu bầu cử ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có khuyết điểm, đã vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn cán bộ.

  Trả lờiXóa
 4. Như vậy kết luận của UBKTTW rất rõ ràng, các sai phạm của những người liên quan cũng rõ ràng. Việc xử lý kỷ luật nhiều cán bộ thể hiện sự quyết tâm làm đến cùng vụ việc này của Đảng chứ không chỉ xử lý kỷ luật Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng là xong mà xử lý cả những người liên đới.
  Vì đây là những vụ liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều người kể cả cán bộ về hưu vẫn gọi ra để xem xét kỷ luật. Có những người vì vụ lợi này khác mà sai phạm nhưng cũng có những người xử lý về mặt trách nhiệm. Những ai liên quan đến vụ việc này đều phải xem xét tiếp. Trên cơ sở đó, nếu phát hiện có tham nhũng thì đã có Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ và các cơ quan liên quan có ý kiến. Còn những gì liên quan đến công tác đảng đã có tổ chức đảng. Vấn đề gì thuộc về quản lý nhà nước thì hoặc là QH, hoặc Chính phủ sẽ xử lý. Đây là cuộc đấu tranh làm trong sạch nội bộ, cho nên những ai vi phạm pháp luật thì phải xử, làm cho những người khác phải cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh rồi, nếu liên quan trách nhiệm thì họ chủ động báo cáo với Đảng có dính líu, sai phạm gì không.

  Trả lờiXóa
 5. Việc kỷ luật các cán bộ có liên quan trong vụ ông Trinh Xuân Thanh là việc làm cần thiết lúc này, nó chứng tỏ rõ quyết tâm của Đảng trong việc điều tra làm rõ sai phạm, làm trong sạch bộ máy nhà nước. Qua động thái này, người dân có thể tin tưởng hơn vào một chính quyền liêm khiết, tin tưởng hơn vào những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 6. Vụ án Trịnh Xuân Thanh là một vụ án nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều cấp ngành. Quyết định xử lý hàng loạt các cán bộ cấp cao có liên quan của UBKTTW đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong vụ án này, điều tra tận cùng sai phạm và xử lý triệt để tận gốc vấn đề. Hy vọng vụ án sẽ sớm hoàn tất và những kẻ làm sai sẽ phải chịu tội trước pháp luật

  Trả lờiXóa
 7. Bangtuyetnhietdoi09:03, 03/12/2016

  Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã làm lộ ra hàng loạt những thiếu sót của Bộ Nội vụ trong trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch, giới thiệu bầu cử ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang. Qua sự việc lần này, rất cần Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời. Không để những con sâu làm rầu nồi canh, không để nhân dân mất niềm tin vào đảng và quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Chỉ vì một Trịnh Xuân Thanh mà phải kỷ luật một loạt cán bộ. Thật đáng tiếc! Tuy nhiên, các cán bộ này có lẽ vì một lúc nào đó làm việc tắc trách, bao che cho người vi phạm, nên họ cũng trở thành người vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học đáng nhớ cho những người đã, đang, và sẽ có ý định bao che cho những cái xấu tồn tại.

  Trả lờiXóa
 9. Một cán bộ tha hóa mà làm ảnh hưởng không biết bao nhiêu là con người. Những hình thức kỷ luật này cũng là những bài học cảnh tỉnh những kẻ làm việc không có đạo đức nghề nghiệp, làm lũng đoạn cơ quan các cấp. Đây cũng là một đợt thanh lọc những con sâu ra khỏi đội ngũ cán bộ nhà nước, đội ngũ của Đảng.

  Trả lờiXóa
 10. Liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh có rất nhiều cán bộ của chúng ta đã sai phạm đã giúp ông Thanh thực hiện những sai phạm trong quá trình công tác vì thế chúng ta cần phải xử lý nghiêm những cán bộ này để răn đe và làm gương cho những trường hợp sau này.

  Trả lờiXóa
 11. Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời. Không để những con sâu làm rầu nồi canh, không để nhân dân mất niềm tin vào đảng và quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Trong một vụ việc nghiêm trọng như thế này tất nhiên phải là vi phạm có hệ thống chứ một mình ông Trịnh Xuân Thanh không thể nào làm được. Hy vọng những đường dây câu kết kiểu này sẽ tiếp tục được điều tra tích cực để tìm ra và thanh lọc bộ máy Nhà nước.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog