Chia sẻ

Tre Làng

NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾT LUẬN THANH TRA ĐẤT ĐỒNG TÂM

Khoai@

Đã có kết luận Thanh tra đất Đồng Tâm cho anh em thẩm.

Hôm nay, 25/7/2017, Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận "Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức". Sau đây là những nội dung cốt yếu:

1. Toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Theo Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 386-QĐ/UB ngày 10/11/1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố, thì toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới, trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn; hiện trạng đã được kiểm định của cơ quan đo đạc Bộ Tài nguyên và Môi trường (ngày 21/6/2017) không có thay đổi, chuyển dịch, có diện tích 236,7 ha, tăng 28,7 ha so với diện tích ghi trong Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ.

Diện tích 28,7 ha tăng này chính là diện tích thuộc phần 31,9 ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ, không sản xuất nông nghiệp được và nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 xây dựng sân bay Miếu Môn do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh (sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số do đo đạc 0,7 ha). Trong diện tích 236,7 ha có 64,03 ha đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (giảm 0,63 ha so với diện tích đất 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh trước đây do sai số đo đạc).

“Đến thời điểm Đoàn thanh tra làm việc, toàn bộ diện tích đất cơ bản phù hợp với diện tích đất các tổ chức đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh; quá trình đo đạc ở các thời điểm có sai số không lớn, chủ yếu do trừ đường giao thông chạy qua, không làm ảnh hưởng tới việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Đáng buồn là, từ sau khi nhận đất đến trước ngày 1/7/2004 (thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực), các đơn vị quốc phòng chưa làm thủ tục trình Bộ Quốc phòng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định diện tích 31,9 ha đất bị ảnh hưởng của thi công mà Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao, là thiếu sót.

2. Có sự buông lỏng quản lý, chiếm đất quốc phòng

Từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng cũng như UBND xã Đồng Tâm đã bộc lộ sự buông lỏng quản lý trong một thời gian dài. Thể hiện: 

- Một là, trong quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp, từ năm 2012 đã dừng việc ký hợp đồng canh tác đất tăng gia nhưng đến nay các hộ dân vẫn đang sản xuất nông nghiệp tại đây, là buông lỏng quản lý đất quốc phòng.

- Hai là, các đơn vị quốc phòng chưa thực hiện di dời một số hộ dân đã ăn ở trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép mà đơn vị quốc phòng không có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

- Ba là, ngày 18/6/2014, Lữ đoàn 28 có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn với diện tích 239,2 ha được giới hạn bởi 57 mốc; ngày 20/10/2014, UBND Thành phố đã có Quyết định số 5383/QĐ-UBND giao 236,7 ha cho Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 nhưng sau 3 ngày Lữ đoàn 28 lại có Thông báo số 961A/TB-LĐ trả lời công dân tố cáo thực tế hiện nay đơn vị vẫn quản lý diện tích 208 ha được thể hiện trên đường bao 16 mốc giới, là thiếu chính xác, không đúng với thực tế và hồ sơ quản lý đất đai do đơn vị quản lý.

- Bốn là, trong quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. 

- Năm là, từ năm 2003 đến năm 2010, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai.

- Sáu là, việc tháng 2 năm 2017, một số công dân tự ý tổ chức đo đạc, phân lô trên phần diện tích đất Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đang thực hiện dự án quốc phòng trong diện tích đất sân bay Miếu Môn, mặc dù, UBND xã Đồng Tâm đã có thông báo nêu rõ đây là đất quốc phòng, đề nghị các công dân không được vi phạm pháp luật, nhưng trong các ngày từ 25-28/2/2017, một số công dân vẫn cố tình đưa máy móc vào để chia đất, xây dựng công trình trái phép là hành vi chiếm đất quốc phòng, coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Khoản 1, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013, vi phạm trật tự an toàn xã hội.

3. Thu hồi dự thảo phương án bồi thường của 14 hộ dân

Về việc GPMB một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, kết luận thanh tra chỉ ra, thực hiện các Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ, số 386-QĐ/UB ngày 10/11/1981 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình về việc giao đất cho Bộ quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn, số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố; đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức thực hiện công tác GPMB di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 148 Luật Đất đai 2013; Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 23 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

UBND huyện Mỹ Đức đã có các Thông báo về việc thu hồi đất, các quyết định thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư, quyết định phê duyệt tiến độ kế hoạch GPMB là đúng quy định tại Điều 1, 29, 30, 31, 32 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Việc một số công dân có đơn tố cáo UBND huyện Mỹ Đức ban hành thông báo thu hồi đất GPMB khu đất 14 hộ dân đang sử dụng, đã được UBND Thành phố giải quyết tại Kết luận số 47/KL-UBND ngày 31/10/2016, theo đó là tố cáo sai. UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục tổ chức kê khai, kiểm đếm; căn cứ xác nhận của UBND xã Đồng Tâm, chính sách GPMB do Liên ngành đề xuất, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và công khai tại UBND xã là đúng thẩm quyền, đúng quy trình.

Tuy nhiên, trong 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng chỉ có 5 hộ có giấy do Ủy ban hành chính xã, HTX nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980, giấy tờ của các trường hợp khác không có căn cứ pháp luật.

Tại thời điểm kiểm đếm, diện tích sử dụng của các hộ tăng lên rất nhiều (hộ tăng ít nhất là hơn 1.000 m2, hộ tăng lớn nhất là hơn 16.000 m2), trong khi UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn gốc là đất quốc phòng, không xác định nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, thời điểm xây dựng công trình, nhưng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Mỹ Đức đã căn cứ vào xác nhận của UBND xã Đồng Tâm, Liên ngành lại căn cứ vào báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức về diện tích và thời điểm sử dụng đất của các hộ dân, đề xuất chính sách để UBND huyện xây dựng phương án Bồi thường, hỗ trợ dự thảo đã tính bồi thường, hỗ trợ đất ở cho 13/14 hộ với diện tích từ 360m2-900m2, là không chặt chẽ, thiếu kiểm tra.

Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Mỹ Đức và các ngành có liên quan đã thống nhất thu hồi Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã lập cho 14 hộ dân trước đây.


4. Xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm

Những đơn tố cáo liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm trước đây đã được UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố xác minh; trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Thành phố, UBND Thành phố đã kết luận rõ đúng, sai.

UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức và các đơn vị có liên quan tổ chức khắc phục và bãi bỏ các văn bản xác nhận chuyển nhượng, thừa kế trái thẩm quyền của UBND xã Đồng Tâm, xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm. Đến nay, về đảng, đã có 8 người bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng, 6 người bị cảnh cáo, 5 người bị khiển trách; về chính quyền: 12 người bị cảnh cáo, 1 người bị khiển trách và 1 người bị buộc thôi việc. Hiện nay, Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, tạm giam 2 đối tượng (nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm) để phục vụ công tác điều tra.

Đối với 3 tố cáo liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, Thanh tra Thành phố thấy: 2 nội dung tố cáo sai; 1 nội dung tố cáo có cơ sở (về việc bồi thường cho 14 hộ dân không đúng Luật Đất đai, cao hơn so với hạn mức 360m2/hộ đang áp dụng tại địa phương), các sở ngành của thành phố đã thống nhất thu hồi dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND huyện Mỹ Đức lập cho 14 hộ dân trước đây.

5. Không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha xứ đồng Sênh

Về xử lý kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân, theo kết luận thanh tra, đối với kiến nghị làm rõ diện tích 28,7 ha chênh lệch giữa Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố với Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ, nay được Thanh tra Thành phố làm rõ diện tích 28,7 ha (theo kết quả kiểm tra, đo đạc mốc giới sân bay ngày 21/6/2017 là 28,9 ha) chênh lệch giữa Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố với Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 của Thủ tướng Chính phủ chính là diện tích 31,9 ha bị ảnh hưởng của thi công thuộc địa giới hành chính huyện Chương Mỹ nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 sân bay Miếu Môn do Nông trường quốc doanh Lương Mỹ đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh sau khi trừ đường giao thông 2,5 ha và sai số do đo đạc 0,7 ha.

Đối với đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi GPMB khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã và Giấy kê khai đất nông nghiệp của ông Trần Văn Thục ghi ngày 29/4/2017 về việc gia đình có đất cá thể nằm trong khu đất sân bay Miếu Môn, là không có căn cứ.

Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59 ha, các thông tin mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu không nhất quán (có đơn nêu là 49 ha, có đơn nêu là 59 ha do UBND xã Đồng Tâm quản lý; có đơn nêu là đất bỏ hoang; có đơn nêu 59 ha đất nông nghiệp của nhân dân...).

Theo kết quả chồng ghép Bản đồ hiện trạng đất sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5000 lập năm 2013 và Bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị số 364/CT-TTg ngày 6/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ do Xí nghiệp tài nguyên và môi trường 1 – Chi nhánh Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức và UBND các xã: Trần Phú, Mỹ Lương, Đồng Lạc, Đồng Tâm thực hiện ngày 31/5/2017 và ngày 09/6/2017, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,03 ha (theo kết quả đo đạc, kiểm tra mốc giới hiện trạng ngày 21/6/2017 là 64,11 ha) có phía Tây, phía Nam tiếp giáp với đường 429, phía Bắc tiếp giáp với đất xã Trần Phú, xã Đồng Lạc huyện Chương Mỹ, phía Đông giáp đường đi xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ.

Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.

Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu.

Các mốc giới do công dân dẫn Đoàn thanh tra kiểm tra tại hiện trường và vẽ trên một phần sơ đồ hiện trạng đất sân bay năm 2013 là các mốc giới hạn diện tích 50,03 ha do Quân chủng Phòng không Không quân cắm năm 2016 để giao đất cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng dự án quốc phòng nằm trong đất sân bay Miếu Môn. Thực tế không có diện tích 59 ha hoặc 49 ha đất mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng.

6. Thu hồi ngay diện tích đất quốc phòng bị lấn chiếm

Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chỉ đạo các đơn vị quốc phòng kiểm tra, rà soát, có biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, trong đó có diện tích 236,7 ha đất sân bay Miếu Môn; có biện pháp thu hồi ngay những diện tích đất quốc phòng đang cho thuê, cho mượn, để bị lấn, bị chiếm, chuyển nhượng trái phép trong phạm vi đất được giao tại sân bay Miếu Môn và các địa điểm khác; rà soát các hồ sơ giao đất của các đơn vị quốc phòng đang sử dụng đất để phát hiện và xử lý ngay những tồn tại, bất cập; không để xảy ra tình trạng vi phạm, dẫn đến khiếu kiện phức tạp như thời gian qua. Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra những sai sót nêu tại phần kết luận.

Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và liên ngành kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót nêu tại phần kết luận. Đồng thời, phối hợp với Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân rà soát kỹ nguồn gốc, nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, thời điểm xây dựng công trình của các hộ dân để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

7. Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm

Thanh tra Thành phố cũng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo CATP Hà Nội phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và cá nhân có liên quan đối với quản lý, sử dụng đất quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Cùng đó, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng có biện pháp cương quyết buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng di chuyển tài sản, hoa màu, trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng.

Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Mỹ Đức tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm những vấn đề có liên quan đến quản lý đất đai đã được UBND Thành phố kết luận và chỉ đạo tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/6/2015; Giao các cơ quan thông tin truyền thông, các sở, ban, ngành, quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các quy định pháp luật đất đai, đặc biệt trên địa bàn xã Đồng Tâm, tránh để xảy ra các vụ việc phức tạp như thời gian qua.

17 nhận xét:

 1. kết luận thanh tra đã rõ ràng,đất của nhà nước thì nhà nước thu hồi phục vụ cho mục đích quốc phòng,những cá nhân có vi phạm thì điều tra xử lý rõ ràng trước pháp luật,mọi cá nhân tổ chức ở Đồng Tâm phải nghiêm chỉnh chấp hành tránh bị các bọn phản động kích động làm loạn như thời gian trước,phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đã đề ra.

  Trả lờiXóa
 2. Comment của Pín - Nguyen Quang
  Điểm báo: kết luận chính thức Đồng Tâm
  Như đã trình bày với anh chị, ngay khi vụ đồng tâm bắt đầu, liệt cặc lão quái đã phóng đôi mắt lửa người vàng, lục Tàng kinh các, phân tích diễn biến tâm lí người bắc kì mõm vẩu sau lũy tre với 1 con gà chặt được 30 mâm cỗ, để phán : anh Kình già và lũ mất nết đã cưỡng tình đoạt lí, chiếm đoạt đất quốc phòng, bắt giam và đánh đập nhân viên công lực.
  Tội của bọn này là khủng bố chống chính quyền nhân dân, chúng, với sự lãnh đạo của trường mao lão tặc lê đình Kình, rõ ràng đã có dã tâm tạo phản, ở thời vua, đây là tội làm giặc, sẽ tru di tam tộc.
  Và bây giờ, Hình bộ đã phái đoàn thanh tra thuộc cơ mật viên triều đình, kết luật chính xác lũ kia hí lộng quỷ thần, cưỡng tình đoạt lý, cầm giữ ngự lâm quân, xiềng xích các nhân viên thuộc hình bộ.
  Lê đình Kình, hãy chuẩn bị tinh thần, dù già, nhưng tôi đánh giá anh là thằng già mất nết hại con, hại cháu và hại xóm làng.
  trường mao lão tặc và lâu la, hãy tự trói rồi bò đến nộp mình ở nha môn, chờ bộ hình phát lạc.

  Trả lờiXóa
 3. Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Mỹ Đức tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm những vấn đề có liên quan đến quản lý đất đai đã được UBND Thành phố kết luận và chỉ đạo tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/6/2015; Giao các cơ quan thông tin truyền thông, các sở, ban, ngành, quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các quy định pháp luật đất đai, đặc biệt trên địa bàn xã Đồng Tâm, tránh để xảy ra các vụ việc phức tạp như thời gian qua.

  Trả lờiXóa
 4. Thông qua bản dự thảo và bây giờ là việc công bố chính thức bản kết luận thanh tra đất ở xã Đồng Tâm cho thấy rằng Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng. Sự việc nên được kết thúc tại đây sau những lùm xùm to nhỏ vừa rồi, do đó nhân dân cần hiểu rõ và tôn trọng sự thật không để xẩy ra những điều kiện tiếp tục nảy sinh các âm mưu xấu nhằm chống đối chính quyền.

  Trả lờiXóa
 5. Cuối cùng đã có một kết luận rất thấu đáo và triệt để, nhìn nhận ra sai cái gì, sai ở đâu, chủ thể nào thực hiện; xử phạt như thế nào. thiết nghĩ kết luận rõ rằng như thế này, thấu đáo như thế này thì một hội luật sư TOÀN THUA chứ thêm 10 hội toàn thắng vào nữa e cũng chỉ biết lắc đầu

  Trả lờiXóa
 6. Toàn bọn tham lam tự kiếm chuyện mà đi kiện tụng đấu tranh cả,xe cái nhóm đồng thuận thằng nào chả giàu lên mấy năm nay nhờ đi kiện.Những con người của hội Đồng Thuận luôn có ý kiến chống lại chính quyền là Đất đồng Sênh là của nhân dân Đồng Tâm. Nhưng khi sự thật được Phơi bày và những bằng chứng từ trước tới nay thì Đất đấy chỉ có thể là đất Quốc phòng. VỚi giã tâm quá thâm hiếm của mình, Lê Đình Kình và những thành viên chủ chốt của đồng Thuận luôn rêu rao đất ấy là của dân để rồi người dân thôn Hoành lại ngờ vực chính quyền, không nhận ra vấn đề thực sự của nó

  Trả lờiXóa
 7. Vấn đề nằm ở chỗ buông lỏng sự quản lý đối với đất quốc phòng. Do thời gian quá lâu nên sự việc chìn vào quá khứ, người dân mặc nhiên sử dụng đất quốc phòng trồng cấy, đổi chác, mua bán như là đất của nhà mình. Chính quyền không rõ ràng minh bạch, không giải thích cho dân hiểu để sự việc trở nên phúc tạp. Đây là bài học thích đáng về khâu quản lý của chúng ta, đừng để mất bò rồi mới đi làm chuồng.

  Trả lờiXóa
 8. Khi kết quả điều tra của thanh tra công an Hà nội đã rõ ràng, ông Kình lại 1 lần nữa lên tiếng bịa đặt đưa ra những thông tin sai sự thật khiến người dân hoang mang. Giờ đây, bản chất đã bộc lộ hoàn toàn ông Kình và nhóm Đồng Thuận của ông sẽ bị chính người dân tẩy chay, không quan tâm nữa - đó là cái giá phải trả cho những hành động sai trái của ông kình.

  Trả lờiXóa
 9. Đã từng đứng về phía nhân dân đồng tâm,nhưng không ngờ bộ mặt thật phía sau lại thế này, cũng ko thể trách toàn thể nhân dân đồng tâm được, trách thì trách lũ cán bộ xã tiền nhiệm như ông Kình và con cháu ông ta từng bán trái phép đất quốc phòng thôi rồi lại còn đóng vai oan thị màu đạt quá, may mà có quyết định thanh tra lại chứ không đảng và nhà nước ta lại bị chửi oan

  Trả lờiXóa
 10. Cuối cung thì sự thật cũng được phơi bày, ai đúng ai sai ai ai chân thực ai giả tạo, chúng ta nên xem video để hiểu vấn đề và không đánh giá sai vấn đề nữa. Vụ Đồng Tâm đã đi quá xa rồi, thật giả trắng đen đã rõ giờ phải tìm cách giải quyết cho ổn thỏa cả hai bên nhân dân chính quyền thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Mọi truyện đã được làm rõ, đất là thuộc sự sở hữu của bộ Quốc Phòng. Người dân cần phải tôn trọng điều đó và tuyệt đối ko được nghe theo những lời xuyên tạc của các thành phần phản động nhằm gây rối chính quyền và làm mọi truyện chở nên phức tạp hơn.Toàn bộ những đối tượng phạm tối cố tình xuyên tạc lôi kéo người dân làm trái với quy định của pháp luật phải chịu hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật.

  Trả lờiXóa
 12. Kết quả thanh tra đã có rồi, mà thực tế ra sao thì ông Kình đáng ra biết rõ hơn tất cả mọi người khác. Hi vọng người dân Đồng Tâm sẽ thượng tôn pháp luật, hiểu rõ thế nào là đúng - sai, phải- trái, cùng chung sức đồng lòng để nhanh chóng ổn định lại an ninh trật tự khu vực,bảo vệ sự công bằng và nghiêm minh của luật pháp...

  Trả lờiXóa
 13. Với hành động xây dựng và cố ý chiếm dụng đất quốc phòng của ông Kình và nhóm đồng thuận chính là hành vi vi phạm pháp luật, thêm vào đó là kêu gọi gây rối, bịa đặt thông tin chống đối chính quyền thì việc đưa ra xét xử là hoàn toàn phù hợp. Vấn đề là chuyện này có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của một số người thuộc nhóm đồng thuận cho nên họ tìm mọi cách để chống đối, giành lại lợi ích cho bản thân

  Trả lờiXóa
 14. Ngoan cố thì mọi chuyện cũng đã dần phơi bày hết ra đấy rồi, nói thì phải có lỹ lẽ và bằng chứng. 6,7 tỷ đồng- một cuộc lừa đảo quá lớn, nhất là với một vùng quê còn phần đa làm nông nghiệp như ở xã Đồng Tâm...Bảo sao ông Kình không nhà cao cửa rộng, bảo sao ông già vậy rồi mà vẫn hăng hái nhiệt tình xung kích đi đầu.

  Trả lờiXóa
 15. Chờ đợi vào thời gian tới, vụ án bắt giữ người trái phép và hủy hoại tài sản... được điều tra xong và đưa ra xét xử. Chờ đợi cơ quan chức năng sẽ dành những biện pháp thích đáng với những đối tượng dùng người dân tiến hành hoạt động trục lợi. Chúng tôi tin tưởng vào đảng nhà nước và thượng tôn pháp luật

  Trả lờiXóa
 16. Để xảy ra vụ việc Đồng Tâm là lỗi rất lớn là do cán bộ cấp cơ sở đã buông lỏng quản lý đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ổn định xã hội, sau vụ việc này mong rằng những cán bộ cơ sở sẽ đánh giá đúng chức năng, trách nhiệm của mình đối với Nhà nước và đối với nhân dân, để qua đó làm việc có trách nhiệm hơn, không để xảy ra tình trạng sai phạm nữa.

  Trả lờiXóa
 17. Thanh tra Thành phố đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giao UBND huyện Mỹ Đức tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm những vấn đề có liên quan đến quản lý đất đai đã được UBND Thành phố kết luận và chỉ đạo tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 25/6/2015; Giao các cơ quan thông tin truyền thông, các sở, ban, ngành, quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các quy định pháp luật đất đai, đặc biệt trên địa bàn xã Đồng Tâm, tránh để xảy ra các vụ việc phức tạp như thời gian qua.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog