Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Nóng: THANH HÓA CÔNG BỐ KẾT QUẢ THANH TRA VỤ CÔ TRẦN VŨ QUỲNH ANH

HOT: Thanh Hoá công bố kết quả thanh tra nguyên Trưởng phòng Sở Xây dựng Trần Vũ Quỳnh Anh

(PL+) - Công bố kết quả việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo; việc qui hoạch chức danh; việc cử đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị; việc xác minh tài sản.

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, nhằm làm rõ thông tin xôn xao dư luận thời gian vừa qua đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hoá. Tỉnh đã chủ động vào cuộc làm rõ sự việc từ ngày 17/2/2017 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, trung thực và tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng đã giao các cơ quan chức năng liên quan căn cứ các qui định của Đảng và Nhà nước tăng cường việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm để giữ vững kỷ luật kỷ cương, lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hoá.

Bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng: việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào công chức là đúng quy định.

Kết quả thi tuyển chức danh Trưởng phòng của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - giữ chức vụ Phó trưởng Phòng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản: việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”, là không đúng quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002, của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

Về cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh: ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Việc Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh; không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghi định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Quyết định cho thôi việc đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Về quản lý hồ sơ công chức của bà Trần Vũ Quỳnh Anh: việc Giám đốc Sở Xây dựng quản lý không chặt chẽ, để Chánh Văn phòng Sở giao hồ sơ công chức cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi thôi việc là không đúng quy định tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 , của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Về xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 và trong việc quản lý cán bộ năm 2016: các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở giai đoạn từ ngày 11/10/2010 - 07/12/2015;

Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm, do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

Về xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015: Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Việc quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản:

Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020, trong đó có bà Trần Vũ Quỳnh Anh được tiến hành các bước theo quy định, đáp ứng cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ của Sở Xây dựng, theo yêu cầu chung trong công tác quy hoạch cán bộ của các ngành, địa phương trong tỉnh.

Đến tháng 3/2017, cùng với các ngành các cấp trong tỉnh, Sở Xây dựng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo tại Sở giai đoạn 2015-2020, đã báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong đó bà Trần Vũ Quỳnh Anh không còn trong quy hoạch.

Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào chức vụ phó giám đốc Sở Xây dựng 2015-2020 tại thời điểm năm 2014.

Việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị: quá trình xét, cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị:Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm chưa xem xét toàn diện hồ sơ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nhất là xem xét quá trình công tác, mà chỉ tập trung chú ý các điều kiện, tiêu chuẩn xét, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo quy định.

Về việc xác minh tài sản đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh: chưa phát hiện được bà Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng. Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà Quỳnh Anh.

Trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, đồng chí Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, còn vi phạm quy định không "khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình".

Những vi phạm này, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân đồng chí Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Nhóm PV

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

LỘT XÁC THÌ KHÔNG THỂ KHÔNG ĐAU ĐỚN

Trả lại vỉa hè và cuộc “lột xác” không thể không đau đớn

Bích Diệp 

(Dân trí) - Bất cứ cuộc “lột xác” nào cũng trải qua đau đớn. Huống hồ, việc trả lại bộ mặt văn minh cho đô thị đồng thời cũng đang lấy đi sinh kế của nhiều người dân ngày đêm bám trụ với “kinh tế vỉa hè”.

Về “cuộc chiến giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, BLOG Dân trí đã cho rằng mục tiêu của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Quận 1 (TPHCM) không thể đơn giản hơn và cũng không thể chính đáng hơn: “trả lại vỉa hè cho 13 triệu người dân thành phố”, “tất cả đều thượng tôn pháp luật”.

Tuy nhiên, bất cứ cuộc “lột xác” nào cũng trải qua đau đớn. Huống hồ, việc trả lại bộ mặt văn minh cho đô thị đồng thời cũng lấy đi sinh kế của nhiều người dân đang ngày đêm bám trụ với “kinh tế vỉa hè”. Theo phản ánh của báo chí, hàng loạt cửa hàng kinh doanh nhờ bám vỉa hè thời gian gần đây đã buộc phải sa thải nhân công khi lượng khách sụt giảm mạnh, chủ yếu là những quán bia, cà phê lề đường hoặc cửa hàng ăn uống.

Chưa kể, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đó là những người bán hàng rong, kinh doanh với vốn liếng chỉ vài triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng nhưng đằng sau là gánh nặng nuôi sống cả một gia đình.

Quả thật, sẽ rất bất nhẫn khi chúng ta hình dung về sự đánh đổi một đô thị sạch sẽ hơn, quang đãng hơn với những phận người chông chênh, không biết đi đâu về đâu khi mất đi sinh kế. Nhưng chỉ một vài giây thôi, hãy trả lời câu hỏi, rằng trong mỗi chúng ta – những công dân đô thị, liệu chúng ta có mong muốn một thành phố văn minh, nơi quyền lợi hợp pháp của người đi bộ được bảo vệ?

Chúng ta có mong về một thành phố mà kỷ cương phép nước được giữ nghiêm? Và liệu chúng ta có phải không ai biết rằng, kinh tế vỉa hè cũng có những mặt trái như gây mất trật tự công cộng, ùn tắc giao thông, chứa đựng ngàn vạn rủi ro về vệ sinh an toàn thực phẩm?

Như một lẽ đương nhiên, một thời gian dài, nhiều cơ sở kinh doanh, nhiều cá nhân được hưởng lợi từ “kinh tế vỉa hè” thì khi chính quyền ra tay dẹp bỏ, họ sẽ bị ảnh hưởng: bị sụt giảm doanh thu, thậm chí nguy cơ phải dẹp tiệm, chuyển đổi ngành nghề. Nhưng biết làm sao được, xã hội muốn trật tự thì mỗi cá nhân đều phải tuân thủ kỷ cương phép nước. Nói cho cùng, nền tảng để xây dựng một đất nước thật sự văn minh cũng chính là từ việc người dân cần chấp hành những quy định dù là nhỏ nhất.

Nhiều người lạc quan vẫn nói vui rằng, người Việt Nam rất sáng tạo. Khi có biến động trong đời sống kinh tế, sẽ chẳng ai ngồi yên để hứng chịu rủi ro mà sẽ ứng phó với hoàn cảnh. Các nhà hàng sẽ buộc phải nghĩ ra những cách thức mới để thu hút khách, tập trung vào chất lượng để níu chân khách hàng. Còn những người bán hàng rong có thể họ sẽ tìm địa bàn khác phù hợp hơn hoặc sẽ chuyển sang sống bằng nghề khác. Đại ý, cơ hội luôn tồn tại trong mỗi lúc khó khăn!

Thế nhưng, cuộc sống sẽ chẳng thể dễ dàng như vậy. Hình ảnh về những chiếc xe cẩu, những nhát búa rìu đập phá các công trình vi phạm… có thể sẽ mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn trong mắt người dân, so với mục tiêu tốt đẹp mà chiến dịch này mang lại.

“Kinh tế vỉa hè” ở ta xưa nay là một cấu phần của “nền kinh tế ngầm”, những lợi ích hay thiệt hại của nó không được phản ánh trong thống kê GDP hàng năm. Sự đánh đổi về mặt kinh tế của chiến dịch này, tóm lại sẽ không cân đo đong đếm được, sẽ không có một con số cụ thể nào được đưa ra. Song chắc chắn, đó là một con số có ý nghĩa lớn với rất nhiều cá nhân sống dựa vào nó. Từ việc bị tác động về kinh tế, nếu không cẩn trọng sẽ có hệ lụy về mặt xã hội khó lường.

Còn nhớ, khi biểu dương tinh thần quyết liệt trả lại vỉa hè cho người đi bộ tại TPHCM trong cuộc họp Chính phủ diễn ra hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý:“Việc này không thể làm tất cả ngay, không thể làm đầu voi đuôi chuột”. Có nghĩa là, đòi lại vỉa hè không đơn thuần chỉ là “dẹp” và “bỏ”, nó còn cần nhiều hơn thế những động thái từ phía chính quyền: Cần phải có sự chuẩn bị, có quy hoạch rõ ràng, có phương án để đảm bảo quyền lợi của các bên.

Việt Nam không phải là nước đầu tiên thực hiện dẹp vỉa hè. Trước đó, Singapore - hình mẫu chúng ta đang hướng tới, đã làm điều này rất hiệu quả. Họ cấp phép kinh doanh cho những người bán hàng rong và chuyển đối tượng này từ lề đường vào trung tâm dành cho những người bán hàng rong với hệ thống nước, cống rãnh và chỗ đổ rác. Họ bắt đầu với việc giáo dục và hô hào dân chúng để lôi kéo số đông, tiếp đến mới lập pháp để trừng phạt thiểu số, tạo nên một xã hội có học thức, có văn hóa với nền tảng là “sự xấu hổ”.

Có lẽ, với trách nhiệm, sự chu đáo và cả sự mềm mỏng, khôn khéo của chính quyền, những phương án “hậu dẹp bỏ” sẽ thiết thực hơn so với việc chỉ tháo dỡ, đập bỏ hay cho rằng, người bán hàng rong có thể chuyển đổi kinh doanh bằng hình thức online, bán hàng trên mạng như một số vị lãnh đạo địa phương đang tính toán. Bởi, nếu không làm “có đầu có đuôi” như Thủ tướng nói, thì hình ảnh về một Chính phủ kiến tạo sẽ ảnh hưởng, dù với một chiến dịch được coi là tốt đẹp là “đòi lại vỉa hè” cho hàng triệu người dân.

Blogger Bần Cố Nông chơi Rận nhà Chúa: MARIA "TIÊN" "SƯ" "CHÚNG" "MÀY"

Khoai@

Anh Bần lại chơi lũ rận nhà chúa một vố đau. Hoan hô Blogger Bần Cố Nông. 

Thông báo: BỔN CŨ SOẠN LẠI, HIỆU QUẢ: RÕ BỌN CUỘI! 

Cách đây 4 năm 9 ngày (18/3/2013), cũng cái trò Kiến nghị, lấy chữ ký của các nhân sĩ trí thức đang được các bác ở trang boxit thực hiện rất nhiệt tình, Bần nẩy sinh ý định làm quả "Kiến nghị ma" và đã vạch mặt kiến nghị toàn những chữ ký ma kêu gọi ký tên trên internet.

Như một định mệnh, cũng vào những ngày tháng 3 lịch sử này, đám rận chủ trong nước lại phát động ký tên kiến nghị tại trang thamhoaformosa.com, tính thời điểm Bần viết bài này gần 65 ngàn chữ ký tên vào kiến nghị; trong, ngoài, Tây tàu, quốc tế có cả.

Giao diện trang chủ đám rận chủ kêu gọi

Để thuyết phục những người nhẹ dạ cả tin, chúng thiết kế hẳn một mục "Phòng trưng bày chữ ký (CK)", Bần gọi là chữ ký "tươi" của bà con các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An... nhưng không biết vô tình hay cố ý, lập danh sách, chữ ký cùng màu mực, thậm chí nét chữ hao hao nhau.Đây giao diện của Phòng trưng bày chữ ký ma

Bần thời có tính đa nghi, phen này dùng chiêu thức (bổn cũ soạn lại) thử nghiệm tính ảo của kiến nghị lần này là gì.Lần lượt điền thông tin ký tên theo form mặt định:

Tên 1: Maria TIÊN, với thông tin bất kỳ (email, nghề nghiệp, nơi sống ...)Tên 2,3,4: lần lượt Maria , Maria CHÚNG, Maria MÀY.
Thủ tục đơn giản và rất ảo = rất nhiều ma

Kết quả kiểm tra không ngoài sự tiên liệu của Bần. Dù trên giao diện danh sách có câu khuyến cáo: "Do sự tấn công liên tục của "người lạ" vào trang web, việc cập nhật tự động chữ ký sẽ bị gián trong thời gian hiện tại. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật (thủ công) trong thời gian nhanh nhất có thể được. Mong mọi người thông cảm với anh em kỹ thuật".Thoáng nghe, rất hoàn cảnh, tội nghiệp vì sự nghiệp "cách mệnh".

Tiên sư nó, kết quả nó vầy, ai không ức! 

Lần lượt: 64322 - Maria Tiên; 64327- Maria ; 64341- Maria Chúng; 64342 - Maria Mày.Tên TIÊN, SƯ, CHÚNG, MÀY, điểm chấm tròn xanh

Sự thật, Bần chỉ thí điểm có 04 cái tên (Maria TIÊN, Maria SƯ, Maria CHÚNG, Maria MÀY) mà chưa đầy 60 giây nó đã hiện nguyên hình danh sách, thử hỏi ai quởn, có thể ngồi tạo hàng triệu cái tên có ý nghĩa hơn trong danh sách, chữ ký ma bởi cái trò láo lếu, ảo tưởng như thế này.

Thay lời kết, có rất nhiều "ma" trong cái Total nhảy như múa đếm bằng thời gian; "anh em kỹ thuật", đám rận chủ vẫn còn hứng, còn mần, vểnh mặt tự hào thành quả "ma". Riêng Bần, khinh bọn cuội, bọn ảo.

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

TỔNG BIỂU TÌNH THẤT BẠI, "SỰ NGHIỆP CHỐNG CỘNG" CỦA LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ TIÊU TAN

Tổng biểu tình thất bại, "sự nghiệp chống cộng" của linh mục Lý tiêu tan


Đây là nhận định của giới cờ vàng về thất bại của "Tổng biểu tình" do linh mục Nguyễn Văn Lý hô hào. Kể từ sau 5/3 ở nhà thờ miền Nam, các ngày chủ nhật sau đó cái có mỗi loe ngoe vài cờ vàng như Vũ Hằng, Trương Dung, Phan Vân Bách đi lang thang chụp ảnh tự sướng ở miền Bắc, linh mục Thục, Nam ở miền trung diễn trò trong nhà thờ hoặc kéo giáo dân đi từ nhà thờ nọ đến nhà thờ kia để giải ngân số tiền khủng đổ về, "tổng biểu tình" đã chết ngóm hoàn toàn!

Sau khi say sưa chém đám rận trong nước hưởng đủ lộc "từ mồ hôi nước mắt" của cờ vàng mà vẫn nguây nguẩy không chịu xuống đường thì đến nay, giới cờ vàng đang quay sang "rút kinh nghiệm" nguyên nhân thất bại, chủ yếu chém nhau là chính.

Xin trích phân tích của ông "tiến sỹ cờ vàng" Nguyễn Phúc Liên: "Khỏi nói thí quý vị đều đã biết rằng vụ TBT này thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng không những LM Tadeo Nguyễn Văn Lý quá chủ quan nên thất bại trong vụ “nghe khôn, nghe dại” nhóm Tập Hợp Quốc Dân Việt để “đứng mũi chịu sào”, “dơ đầu chịu báng” mà còn bị chúng lừa bịp do hứa hươu, hứa vượn gì đó để CHỈ MỘT LẦN này là uy tín LM Lý tiêu tan như mây khói, Việt Cộng từ nay không còn lo LM Lý chống cộng nữa và Việt Tân ma sẽ độc quyền thi hành biểu tình chống cộng trong nước khi chi trả tiền cho người dự biều tình vì họ nghèo quá, một trăm đô la với họ là rất lớn nên nhận tiền mà biểu tình cho Việt Tân ma để VC bắt hết"

Còn đây là "bài học" mà ông Thông Đỗ, thành viên Việt tân cài vào "Chính phủ Đào Minh Quân" chua xót thừa nhận: "Công việc chống Việt cộng lúc này chủ yếu dựa vào ý chí, cái hay, cái dở theo lực lượng và thực tế trong nước, chứ không thể nhờ vào những ngòi bút bi, những con chuột, những cái mồm rỗng om xòm lúp lùm nơi nước ngoài điều khiển và đòi hỏi họ được. Những kẻ xa lìa quê hương hàng 5, 6 chục năm không rụng sợi lông chân, không rỏ một giọt mồ hôi về nạn CS mà cứ đòi chọc ngoáy vào công việc chống cộng rồi bắt người ta làm ý của mình. Những người sống nơi nước ngoài có nhiều việc khác nên làm, hơn là cứ đi chọc ngáy và muốn điều khiển họ".

Sau vụ này, chắc Nguyễn Lân Thắng, Lê Dung hay Nguyễn Viết Dũng sẽ được "minh oan" không phải là "tay sai Việt Cộng" sau khi đã ăn đủ thoá mạ từ cộng đồng cờ vàng, nhưng chắc chắn đám cờ vàng sẽ không còn mặn mà đổ tiền vào vỗ béo cho đám trong nước sau khi "phá", "thoá mạ" nhau nữa.

ĐÃ XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VỤ CHÁY TẠI CÔNG TY KWONG LUNG - MEKO

Đã xác định nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko


Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Sáng 28/3, báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ mở rộng sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ quý II//2017, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết: Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung- Meko ở khu công nghiệp Trà Nóc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng cho biết đến chiều 27/3, các cơ quan chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và phát hiện hệ thống điện bị cháy đầu tiên, sau đó đã lan sang các hàng hóa khác.

Đến sáng 28/3, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy, đưa hàng hóa còn lại ra bên ngoài.

Về thông tin việc chữa cháy không hiệu quả, theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh: Do nhà máy xây dựng khép kín như tổ ong nên khi xảy cháy nguyên liệu ở giữa bị cháy trước sau đó lan ra ngoài, lực lượng chữa cháy chỉ phun nước ở bên ngoài nên không khống chế được đám cháy.

Mặt khác, kho chứa hàng nằm chung với phòng làm việc ở tầng 4 và tầng 5, các lực lượng chức năng chỉ dùng nước và hóa chất để chữa cháy mà không thể tiếp cận được đám cháy...

Ngoài ra, nguyên liệu cháy là lông vũ nên khi tiến hành phun xịt, lửa dù tắt ở bên trên nhưng bên dưới vẫn cháy.

Đây cũng là lý do đám cháy bùng phát trở lại nhiều lần, trong khi đó thành phố Cần Thơ chỉ có 2 xe thang không đủ để dập tắt đám cháy lớn.

Khi đám cháy bùng phát mạnh trở lại cơ quan chức năng phải huy động 7 xe thang từ các tỉnh, thành phố khác đến hỗ trợ mới dập tắt được lửa.

Ngoài phương tiện, cơ quan chức năng đã điều động 700 cán bộ, chiến sĩ phục vụ công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng cho biết, một số phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin là do thiếu nước nên không khống chế được đám cháy.

Đây là thông tin không đúng, thực tế là do không đưa được xe chữa cháy vào tiếp cận đám cháy.

Ngoài ra, một số trang mạng đã thông tin xuyên tạc về vụ cháy, về công tác chỉ đạo của lãnh đạo thành phố...

Các thông tin trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngọc Thiện/TTXVN

TA ĐANG THẤT THU THUẾ TỪ NHỮNG THỨ TƯỞNG CHỪNG BÉ NHỎ - Bài 2

Những 'mỏ thuế' lộ thiên: Doanh thu chục tỉ, đóng thuế vài trăm ngàn

Thanh Niên

Sạp quần áo tại chợ An Đông có doanh thu vài chục tỉ đồng mỗi năm nhưng chỉ đóng thuế vài triệu đồng/thángẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều cửa hàng kinh doanh thu mỗi năm gần chục tỉ đồng nhưng vẫn đóng thuế khoán từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi tháng, thua xa thuế thu nhập cá nhân của những người làm công ăn lương.

Hộ cá thể doanh thu “khủng”

Vài ngày nữa mới hết tháng 3 nhưng chị Phi, chủ một cơ sở chuyên sản xuất quần áo nữ tại Q.Tân Bình (TP.HCM), đã tiêu thụ được hơn 8.000 sản phẩm. Với giá bán sỉ bình quân 75.000 đồng/sản phẩm, doanh số của chị ở mức 600 triệu đồng/tháng. Nhưng theo chị Phi, những tháng đầu năm không phải mùa cao điểm của hàng may mặc. Tính bình quân cả năm 2016, cơ sở chị đã bán ra được gần 120.000 sản phẩm, tổng doanh số ước đạt gần 9 tỉ đồng. Với tỷ lệ lợi nhuận không thấp hơn 15% của các cơ sở may nói chung, mỗi tháng tối thiểu chị Phi lời khoảng 100 triệu đồng. Cơ sở của chị Phi đang chịu mức thuế khoán chưa đến 500.000 đồng/tháng.

Ví dụ như cho khấu trừ chi tiêu quần áo của người dân mỗi năm nếu có hóa đơn. Khi đó, người mua quần áo sẽ yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn để được khấu trừ thuế. Nếu cửa hàng nào không có hóa đơn thì người tiêu dùng sẽ không mua. Như vậy chắc chắn các cửa hàng, sạp quần áo sẽ tự đăng ký thành lập DN để sử dụng hóa đơn dễ dàng hơn
TS Lê Đạt Chí
Chị Phi thừa nhận cơ sở may với doanh số như chị thuộc dạng “cò con” trong hàng ngàn cơ sở may tư nhân hiện nay ở TP.HCM, chủ yếu tập trung tại các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp... Rất nhiều cơ sở có thâm niên 15 - 20 năm, chuyên sản xuất quần jeans hoặc hàng cao cấp hơn, số lượng hàng gấp hàng chục lần chị Phi với doanh số lên đến cả trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng mức thuế đóng cũng chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng.

Doanh thu của các cơ sở may phản ánh rõ nét tình hình kinh doanh của các sạp bán hàng quần áo tại hai chợ đầu mối lớn nhất ở TP.HCM là An Đông (Q.5) và Tân Bình (Q.Tân Bình). Ở một sạp có diện tích 1,2 m x 2,1 m tại chợ Tân Bình, chuyên đưa hàng quần jeans và quần vải dành cho nữ về các tỉnh miền Trung, chị H.M hai tay hai chiếc điện thoại luôn hoạt động. Người phụ việc cho chị cũng bận rộn không kém khi liên tục trả lời điện thoại về mẫu mã, số lượng đặt hàng, giá cả...

Một chủ hàng chuyên bỏ mối ở sạp chị H.M cho biết sạp này là một địa chỉ bán buôn khá lớn về hàng nữ, lấy hàng ở 4 - 5 đầu mối, ước tính tổng doanh số lên hơn 20 tỉ đồng mỗi năm. “Tỷ lệ lợi nhuận của các sạp kinh doanh ngoài chợ cao hơn các cơ sở sản xuất bọn tôi, từ 15 - 20%. Mỗi năm, một sạp kinh doanh quần áo như H.M sẽ thu được từ 3 - 4 tỉ đồng”, người bỏ mối tính toán. Sạp H.M đóng thuế khoán hằng tháng là 4 triệu đồng. Hiện tại hầu như các sạp kinh doanh ở chợ Tân Bình chỉ đóng thuế khoán với mức từ 2 - 5 triệu đồng/tháng, tùy theo mặt hàng kinh doanh.

Trong khi đó, một sạp hàng kinh doanh quần áo tại chợ An Đông tiết lộ mức thuế khoán họ phải đóng hiện nay hơn 6 triệu đồng/tháng. Theo chủ sạp T., anh cũng chuyên đóng hàng sỉ về các tỉnh miền Trung và miền Tây, doanh số mỗi năm gần 20 tỉ đồng. “Mức thuế ở chợ An Đông là cao nhất trong các chợ kinh doanh ở TP.HCM hiện nay. Các chi phí khác cũng cao hơn, có thể cơ quan thuế nghĩ hàng bán ở đây nhiều tiền hơn”, anh T. cho biết.

Nhưng con số vài chục tỉ doanh thu ở các sạp kinh doanh nêu trên cũng chỉ là chuyện bình thường. Một doanh nghiệp (DN) chuyên sản xuất vải tại TP.HCM cho hay đơn vị này có một số khách hàng lớn kinh doanh ở chợ vải Soái Kình Lâm và hằng tháng đều đặn đặt hàng từ 8 - 9 tỉ đồng. Doanh số cả năm không dưới 100 tỉ đồng. Đó là chưa kể hằng tháng họ đều có đặt hàng từ một số nước xung quanh như Trung Quốc, Hàn Quốc... với nhiều chủng loại vải khác nhau để về cung cấp lại cho hàng loạt cơ sở may trong nước. Rất nhiều sạp trong đó cũng chỉ đóng thuế khoán với mức ít ỏi, chưa đến 10 triệu đồng/tháng. Đại diện một DN kinh doanh vải cho biết các chủ sạp đều nêu điều kiện công ty không xuất hóa đơn hoặc chỉ xuất hóa đơn một phần để tránh sự quản lý của cơ quan thuế và họ chỉ đóng thuế như đã kê khai từ nhiều năm qua.

Né lên doanh nghiệp

Khi được hỏi, các chủ hộ kinh doanh đều không muốn lên DN. Chị H.M nói có nghe việc “lên DN” nhưng không quan tâm vì như thế thì phải có thêm nhân viên làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài, phải mua bảo hiểm cho người lao động... Đặc biệt, các hộ kinh doanh đều né tránh việc lên DN bởi không muốn phải nộp thuế nhiều hơn so với mức thuế khoán hiện nay.

TS Lê Đạt Chí, Khoa Tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, phân tích: Doanh số của rất nhiều hộ kinh doanh cá thể hiện nay vượt xa nhiều DN nhưng mức thuế khoán đang đóng quá thấp là không công bằng. Đặc biệt, việc đóng thuế khoán đó cũng khiến nhà nước bị thất thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn. Ví dụ khi một sạp kinh doanh bán ra được 10 tỉ đồng, trừ giá vốn là 8,5 tỉ đồng thì hiện nay họ lời được khoảng 1,5 tỉ đồng. Nếu kê khai đầy đủ theo chính sách thuế của DN, khi bán ra được 10 tỉ đồng, phần thuế GTGT nộp giùm cho người sử dụng là 1 tỉ đồng, doanh số hộ kinh doanh này chỉ còn 9 tỉ đồng. Trừ giá vốn là 8,5 tỉ đồng thì mức lợi nhuận còn 500 triệu đồng.

Lợi nhuận bị giảm vì nộp thuế chính là nguyên nhân các hộ kinh doanh cá thể không muốn lên DN. Nhưng theo TS Lê Đạt Chí, cần khuyến khích hơn là ép buộc. Ví dụ ban đầu khuyến khích các hộ kinh doanh đều sử dụng hóa đơn và lưu giữ chứng từ trong các hoạt động mua bán, nhưng không phải để thu thuế mà để họ làm quen với hệ thống sổ sách kế toán. Còn có một giải pháp khác mà nhiều nước đã áp dụng hiệu quả là quản lý thông qua thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt cho người dân được khấu trừ nhiều chi tiêu nếu có chứng từ hợp lệ.

“Ví dụ như cho khấu trừ chi tiêu quần áo của người dân mỗi năm nếu có hóa đơn. Khi đó, người mua quần áo sẽ yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn để được khấu trừ thuế. Nếu cửa hàng nào không có hóa đơn thì người tiêu dùng sẽ không mua. Như vậy chắc chắn các cửa hàng, sạp quần áo sẽ tự đăng ký thành lập DN để sử dụng hóa đơn dễ dàng hơn. Từ đó các cửa hàng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp xuất hóa đơn khi mua hàng. Bản thân các cơ sở may cũng sẽ yêu cầu những nơi cung cấp vải, nút, dây kéo cung cấp hóa đơn chứng từ để được khấu trừ thuế. Và như vậy, cơ quan thuế có thể quản lý dễ dàng cũng như việc tính thuế, đóng thuế đầy đủ chứ không theo cảm tính như thuế khoán”, TS Lê Đạt Chí nói.

TP.HCM có khoảng gần 300.000 hộ kinh doanh cá thể nhưng số này chỉ mới đóng góp 2% vào ngân sách của TP. Tại cuộc gặp gỡ với các DN mới đây, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng mức đóng góp này chưa phản ánh đúng hoạt động của các hộ kinh doanh. Qua kiểm tra sơ bộ, có 14.000 hộ kinh doanh có đủ điều kiện để lên DN và TP đang lắng nghe để đưa ra những giải pháp nhằm hỗ trợ các hộ cá thể lên DN trong tương lai.

Mai Phương

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SUY NGẪM TỪ LỜI KHAI CỦA MỘT BỊ CÁO


Sau đây là lời khai rất đáng suy ngẫm của bị cáo Lãnh Thanh Bình (nguyên trung úy, đội trinh sát Công an huyện Đắk Mil), người bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Do không có chứng cứ nên lời khai này không được xem là cơ sở để luận tội Trần Minh Lợi. Tuy nhiên, những ai đã từng "giao dịch" với Trần Minh Lợi thì chắc sẽ không lạ lẫm gì với những thủ đoạn này.

(Lược trích theo bài đăng trên báo Pháp luật ngày 24/3/2017).

Bình khai, được giao nhiệm vụ trinh sát bắt vụ án đánh bạc xảy ra tại xã Thuận An (Đắk Mil) vào ngày 15-1-2016. Sau khi bắt giữ các đối tượng đánh bạc, Trí, An là người nhà các con bạc đã liên hệ với Bình để xin tại ngoại cho người thân. Bị cáo trả lời là không giúp được vì chỉ là trinh sát, Y Nam (thiếu tá, nguyên là Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đắk Mil) là người được phân công điều tra.

Theo Bình, khi Trí, An liên hệ xin tại ngoại, bị cáo không đề cập gì đến số tiền lo tại ngoại. Số tiền 20 triệu đồng là do An, Trí tự tìm hiểu mang đến.

Bình khai, khi người nhà các con bạc mang tiền đến quán cà phê, Bình có nói Trí đếm lại tiền, bỏ vào túi xách. Số tiền này Bình mang về cất tại nhà và không biết là bao nhiêu. Chỉ đến khi mang trả lại mới biết đó là 60 triệu đồng. Bình cho rằng số tiền An và Trí đưa là tình cảm.

Bình khai sau khi nhận tiền có gặp Y Nam trao đổi lại việc xin tại ngoại, Y Nam trả lời không được vì vụ án đã khởi tố. Bình sau đó gọi cho An thông báo sự việc.

Theo Bình, sau khi gặp An, Bình nhận được điện thoại Lợi nói cần gặp có chút việc. Trước đó, Bình không hề biết Lợi. Bình gặp Lợi và được Lợi cho xem bằng clip quay cảnh nhận tiền. Bình trả lời việc này là do An nhờ em. Tiền đó là An gửi trà nước, tình cảm anh em.

Bình khai xin Lợi bỏ qua nhưng Lợi ra điều kiện phải nói rõ chuyện Y Nam nhận tiền. "Bị cáo nói anh Nam không biết việc này thì Lợi uy hiếp “tôi sẽ tố cáo, đưa lên facebook, tố cáo lên Viện KSND tối cao”” – Nam khai.

Cũng theo Bình, bị cáo sau đó gọi điện cho Lợi thì Lợi bảo “Có chuyện gì xuống Ban Mê giải quyết”. Bình sau đó bắt xe xuống nhà riêng gặp Lợi. Bình khai tiếp, khi gặp Lợi ở nhà riêng, Lợi viết ra tờ giấy “Chú mang theo bao nhiêu tiền?”, bị cáo tính trả lời bằng miệng thì ông Lợi ra tín hiệu không nói mà viết ra giấy. Bình viết ra giấy “Cháu chỉ mang theo 20 triệu”. Lợi viết “về mang thêm 200 triệu nữa thì chú bỏ qua cho”.

“Ông Lợi sau đó đi vô nhà mang ra một phong bì, bị cáo nghĩ là phải bỏ tiền vào đó nên cho tiền vào. Lợi sau đó dùng điện thoại soạn thảo văn bản bảo về chuẩn bị tiền rồi mang xuống đây. Bị cáo về chuẩn bị tiền, sau đó mang xuống nhà nhà 100 triệu đồng. Tại đây, ông Lợi mang ra một cái xoong, một cái bô, bị cáo hiểu là bỏ tiền vào đây nên bỏ vào rồi để ở góc” – Bình khai với HĐXX.

Bình cũng nói rằng, sau khi đưa 100 triệu đồng thì về có gọi điện xin Lợi bỏ qua nhưng Lợi nói “làm được chịu được” bị cáo hiểu là phải đưa đủ 220 triệu thì mới được bỏ qua. Bình hôm sau lại mang xuống 100 triệu nữa và bỏ vào chỗ hôm trước đã bỏ tiền.

Cũng theo Bình, Lợi yêu cầu Bình phải thu thập chứng cứ, làm đơn tố cáo Y Nam tội nhận tiền hối lộ nhưng Bình bảo không làm được.

Bình sau đó về trả lại tiền tại ngoại cho các bị cáo.

Cũng theo lời khai của Bình, những lần xuống nhà Lợi đưa tiền, các giao dịch đều được Lợi viết ra giấy, dùng điện thoại soạn thảo các trao đổi, xong lại xóa đi. Bình cũng nói rằng, những tin nhắn xin xỏ Lợi bỏ qua, gợi ý đưa tiền là đều do Lợi mượn máy của Bình rồi tự nhắn tin gửi vào số máy của Lợi.

Bình còn khai, Lợi sau đó tiếp tục đòi Bình đưa thêm 300 triệu đồng nữa mới xem xét bỏ qua khiến Bình vô cùng hoang mang. Do hết khả năng tài chính nên Bình đã trình báo sự việc nhận tiền tại ngoại lên cơ quan và làm đơn tố cáo Lợi.

Liên quan đến lời khai của Bình, trong quá trình điều tra đã không đủ chứng cứ chứng minh hành vi này của Lợi.

Đại diện Viện KSND hỏi Bình, bị cáo là chiến sĩ công an mang, vậy mang xuống nhà Lợi để làm gì, những lần giao dịch sao không ghi âm, ghi hình làm bằng chứng tố cáo Lợi? - Bình trả lời lúc đó đang bị yếu thế và sợ ảnh hưởng đến gia đình nên không nghĩ tới và không chuẩn bị.

Kết thúc phần xét hỏi đối với bị cáo Lãnh Thanh Bình, HĐXX đã yêu cầu lực lượng công an đưa bị cáo vào phòng cách ly. HĐXX cho mời Y Nam với vai trò nhân chứng để đối chất làm rõ lời khai của Bình.

Nam khẳng định ngay sau khi bắt các con bạc vào ngày 15-1-2016, không thấy ai đặt vấn đề lo tại ngoại. Chỉ đến ngày 22-1, Bình gặp Nam đặt vấn đề nhờ xin bảo lãnh cho người nhà một bạn học. Nam trả lời không được vì vụ án đã khởi tố. Bình cũng không đề cập gì đến việc lo lót tiền để lo tại ngoại.

Nam cũng khai, sau thời điểm Bình gặp đặt vấn đề thì có người nhà của con bạc đến cơ quan gặp Nam làm thủ tục xin tại ngoại.

Nam xác nhận có gặp Trần Minh Lợi tại quán cà phê, việc gặp do Bình gọi ra. Tại cuộc gặp, Lợi nói việc Bình có nhận tiền của người nhà các con bạc và Nam có liên quan nên nhận tội đi. Lợi đã mở clip Bình nhận tiền cho Nam xem, Nam bảo tôi không liên quan, Lợi sau đó bỏ về và hai bên không còn liên lạc.

HĐXX tiếp tục cho mời bị cáo Trần Minh Lợi. Bị cáo Lợi khai, các lần Lãnh Thanh Bình tìm đến nhà Lợi đưa tiền đều được lợi ghi âm, ghi hình lại.

“Trong nhà bị cáo có lắp 8 camera. Đây là cơ sở để bị cáo thu thập nhiều chứng cứ tố cáo trong nhiều vụ án” – bị cáo Lợi tiết lộ tại tòa.

Luật sư bào chữa trưng ra nhiều bằng chứng, số liệu thống kê các vụ án Lợi đã tố cáo, được cơ quan chức năng điều tra, xử lý và đề nghị HĐXX đưa vào hồ sơ vụ án, xem đây là chứng cứ bảo vệ bị cáo.
10g, HĐXX giải lao.

Tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX cho các bị cáo đối chất tại tòa. Bị cáo Lợi đề nghị Bình trả lời rõ mục đích xuống nhà Lợi để làm gì? – Bình trả lời xuống vì Lợi yêu cầu. Bình nhắn tin vào máy Lợi bảo đưa 500 triệu mong bỏ qua vì việc gì? Bình trả lời “do Lợi lấy máy Bình rồi tự nhắn”.

Việc tin hay không vào lời khai của Lãnh Thanh Bình tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Lời khai này rất đáng suy ngẫm và là bài học cho bất cứ ai khi rơi vào hoàn cảnh tương tự!

NHÀ NGUYỆN TRÁI PHÁP LUẬT Ở CỬA LÒ, NGHỆ AN: NẾU KHÔNG TỰ THÁO DỠ THÌ SẼ BỊ CƯỠNG CHẾ

Liên quan đến việc xây dựng công trình nhà nguyện trái pháp luật xảy ra trên địa bàn khối 8, Phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò), Tiến sỹ, Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Trưởng văn phòng luật sư Trọng Hải & Cộng sự có ý kiến như sau:

“Khi xây dựng các cơ sở tôn giáo cần đáp ứng đủ các điều kiện cần và đủ theo quy định của pháp luật. Việc cố ý xây dựng nhà nguyện của ông Trần Văn Cậy và một số hộ giáo dân xảy ra ở khối 8 phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò) khi hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, sau đó lại xây dựng nhà nguyện khi chưa tiến hành xin cấp phép xây dựng là vi phạm quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, cần phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Như vậy, sau khi cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm và quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng, đồng thời sẽ yêu cầu ông Trần Văn Cậy và những người có liên quan tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng đang vi phạm trong một thời gian nhất định.

Nếu những người liên quan không tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: “Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành..” thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật../. 


Báo Nghệ An

Báo Kinh doanh và Pháp luật: THÔNG TIN VỀ VỤ CÁC PHÓNG VIÊN BỊ BẮT Ở HẢI PHÒNG

Báo Kinh doanh và Pháp luật thông tin về vụ việc cán bộ phóng viên đang bị tạm giữ tại Hải Phòng

(KDPL)- Vừa qua, Ban Biên tập cũng như các cán bộ, phóng viên của báo Kinh doanh và Pháp luật bất ngờ, bất bình khi tiếp nhận được thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm phóng viên, trong đó có Trưởng Văn phòng đại diện của báo tại Hải Phòng; 1 phóng viên hợp đồng và 1 cộng tác viên của báo tại Hải Phòng bị tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân.

Ngay khi nắm bắt được thông tin về sự việc về nhóm phóng viên của báo bị tạm giữ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật đã kịp thời cử đại diện của báo về tại địa phương tìm hiểu, xác minh và phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng làm rõ các vấn đề được bạn đọc quan tâm.

Chúng tôi coi đây là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm vẩn đục môi trường báo chí cách mạng cần phải vạch trần và xử lý nghiêm để làm gương. Quan điểm của Ban biên tập không dung túng, bao che, ủng hộ... đối với những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật của bất kỳ cá nhân, phóng viên nào. Qua vụ việc vừa xảy ra, Ban Biên tập sẽ chủ động rà soát, đánh giá đạo đức, phẩm chất, năng lực cán bộ phóng viên của báo; nhất là các phóng viên đang công tác tại các văn phòng đại diện ở địa phương.

Hành vi của nhóm phóng viên và cộng tác viên của Văn phòng Đại diện báo tại TP. Hải Phòng . Chúng tôi xác định đây là những việc làm đã vi phạm quy chế của tòa soạn và không phù hợp với tôn chỉ, mục đích và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, làm ảnh hưởng đến những người làm báo chân chính.

Ban Biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật rất mong được sự hợp tác cùng cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của những người này, coi đó là bài học trong việc tuyển chọn, quản lý và giáo dục cán bộ, phóng viên, đặc biệt là số cán bộ phóng viên công tác tại các văn phòng đại diện, thường trú ở các địa phương.

Chúng tôi rất mong được độc giả của báo hiểu và chia sẻ về sự việc này. Ban biên tập sẽ cố gắng phục vụ độc giả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Chân thành cảm ơn./.

Ban biên tập

FAKE NEWS - TIN GIẢ MẠO ĐẢO LỘN XÃ HỘI

Fake News – Tin giả mạo đảo lộn xã hội

Hiệu Minh

Tin giả, tin thật đang làm đảo lộn các giá trị trên mạng xã hội. Nếu người đọc không tỉnh táo sẽ bị cuốn vào trò chơi fake news.

Fake news cũng sinh ra tiền

Bản thân trò chơi “Flappy Bird” không tạo ra một giá trị nào trừ việc người chơi được giải trí. Nhưng tại sao tác giả lại được tiền dù phần mềm cài trên mạng là miễn phí và Apple Store cũng không trả một xu nào. Câu trả lời đơn giản, vì quảng cáo đi kèm trò chơi.

Công ty bán hàng trên mạng tìm cách quảng cáo bằng các biểu tượng nhấp nháy rất hấp dẫn “Ống kính Nikon 50 vừa giảm giá 50$ và vận chuyển miễn phí”.

Tại sao người ta biết người chơi này quan tâm đến máy ảnh và thiết bị. Vì mấy hôm trước anh ta vào mạng B&H Photo tìm mua ống kính và thế là internet không “quên” vụ này.

Đang chơi Flappy Bird phải ngừng để nhấn vào quảng cáo, thế là tác giả trò chơi được thưởng một phần xu . Nếu vụ mua bán thành công, anh ta có thể được nhiều hơn.

Như vậy trò chơi không sinh ra tiền nhưng vì người chơi nhấp chuột vào quảng cáo nên tác giả có tiền vào tài khoản. Càng đông người chơi càng lợi. Trong một ngày có một triệu người chơi thì số tiền hẳn là không nhỏ.

Từ trò chơi chuyển sang các video clip cũng thế. Clip Gangnam Style thực ra không có gì hay nhưng vì cánh trẻ mê cái mới nên thích vào xem và học theo. Hiện số hít gần 3 tỷ và tiền về như nước cho tác giả của clip do các công ty quảng cáo hàng trả.

Mấy hôm trước đi chơi với người bạn ở Sài Gòn. Anh kể có một cô giới showbiz giầu có vì Facebook của cô có 2 triệu người theo dõi. Một status không chút trí tuệ của cô “Mình vừa về thăm ba má ở quê” thế mà có 200 ngàn likes.

Tài khoản nóng như thế thì giới bán hàng không thể bỏ qua.

Trò chơi, facebook, twitter, blog, Youtube là những công cụ quảng cáo bán hàng hiện đại. Tin nào hot càng nhiều người xem thì càng ra tiền.

Video đen, tin giả mạo, bôi bác cá nhân, tin thất thiệt về người nổi tiếng, ngoài chuyện hạ nhục lẫn nhau hay thay đổi cán cân quyền lực, cũng là thứ ra tiền cho tác giả.

Nếu đưa tin về một người không ai biết mà bị ung thư thì chẳng ai xem.

Nhưng muốn được nhiều views bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền, để phục vụ mục đích xấu xa nào đó, những kẻ sản xuất tin giả mạo sẵn sàng bịa chuyện một VIP hay lên tivi, hay một vị Bộ trưởng bị mắc bệnh (một vị bộ trưởng vừa vạch mặt những thông tin giả mạo trắng trợn này).

Tổng Biên Tập báo Kinh doanh và Pháp luật: ĐỒNG TIỀN VÀ CẢM BẪY

Đồng tiền và cạm bẫy

Vậy mà có ai ngờ, ma lực của đồng tiền đã đưa Phan Văn Thương, phóng viên hợp đồng Phạm Văn Tân và công tác viên Phan Thành Long sa chân vào con đường tội lỗi.

18h30 chiều tối thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2017, như thường lệ, sau một ngày làm việc, tôi dành 30 phút để thả bộ trên vỉa hè thành phố. So với 2 tuần trước, vỉa hè ở thành phố Hà Nội dịp này đã thông thoáng hơn, nhờ vậy mà những người có thói quen đi bộ như tôi đi lại thuận tiện hơn. Kết thúc 30 phút đi bộ, tôi vừa đặt chân về đến tòa soạn thì đồng chí Thư ký tòa soạn đã vội nói: "Anh ơi, em vừa được anh em phóng viên thông báo Tân ở Văn phòng đại diện Hải Phòng không hiểu tại sao lại bị tạm giữ ở Công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng". Tôi bàng hoàng khi tiếp nhận thông tin ấy.

Như một quán tính tự nhiên, tôi bấm điện thoại gọi cho Phan Văn Thương - Trưởng văn phòng đại diện của báo Kinh doanh & Pháp luật tại Hải Phòng để hỏi về sự việc kia. Qua điện thoại, Phan Văn thương báo cáo với tôi rằng: "Có một bà ở phường Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng xây tòa nhà 7 tầng sai phép có ý bồi dưỡng cho 5 triệu đồng. Nhưng khi Tân vừa đến nhận tiền thì bị công an bắt giữ và đưa về Công an phường Thượng Lý". Nghe Phan Văn Thương báo cáo, tôi giận dữ nói: "Một triệu cũng chết chứ đừng nói là đến năm triệu. Ngay bây giờ, với trách nhiệm là Trưởng văn phòng đại diện, cậu phải đến ngay Công an phường Thượng Lý để xem tình hình thế nào rồi báo cáo cho tôi biết.”

Kết thúc cuộc nói chuyện với Phan Văn Thương, tôi lặng người ngồi trong phòng làm việc với những câu hỏi phản biện lập lòe: "Trời ơi, sao đồng tiền lại dễ dàng sai khiến người ta làm những việc làm thất đức đến như thế? Sao đồng tiền đã làm hủy hoại thành quả lao động vất vả và gian nan của hàng trăm con người để có được một cơ ngơi của một cơ quan báo chí trong suốt 5 năm qua? Sao đồng tiền đã biến những chàng trai với ước ao, hoài bão một thời còn là sinh viên ở trường đại học, giờ đây ma lực của đồng tiền đã biến họ trở thành những tù nhân của pháp luật? Rồi đây, không chỉ họ, mà còn gia đình, bố mẹ, vợ con họ phải sống trong lo âu…”

Không bàng quan, với trách nhiệm của một người đứng đầu cơ quan báo chí, sau ít phút tôi triệu tập cuộc họp với một số cán bộ chủ chốt của cơ quan và cử đồng chí Vũ Nhật Thăng, một trưởng ban cấp tốc đi Hải Phòng để vừa nắm tình hình vụ việc, vừa phối hợp hợp tác với cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng để góp phần làm rõ vụ việc.

Đêm đó, lại một đêm tôi không ngủ. Những kí ức ngày xưa về thành phố hoa phượng đỏ lại có dịp trở lại với tôi. Đó là những ngày hè những năm đầu thập kỉ 60 của thế kỉ trước, khi ba tôi - một người đã có nhiều năm công tác tại thành phố Hải Phòng; sau đó đến năm 1964 ba được cử đi chiến trường chiến đấu rồi hy sinh trong cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân ta tại mặt trận Sài Gòn - Gia Định vào xuân Mậu Thân năm 1968. Có thể nói cho đến bây giờ, trong kí ức Hải Phòng vẫn là thành phố tuổi thơ của tôi, khi mà vào thời điểm ấy cứ mỗi độ nghỉ hè, ba tôi thường đón tôi ra thành phố thăm thú và nghỉ ngơi. Sau này trở thành một chiến sỹ công an, một nhà báo chuyên nghiệp của ngành Công an, tình yêu đối với thành phố này của tôi vẫn chưa vơi cạn. Hàng năm, dù công việc bận mấy tôi vẫn dành thời gian về thành phố thăm các cô, các chú nguyên là đồng đội của ba tôi nay đã nghỉ hưu hoặc thắp hương tưởng nhớ những người đã khuất.

Vì vậy, sau hơn chục năm là Phó Tổng Biên tập báo Công an Nhân dân, tôi được Bộ cho nghỉ chế độ và về đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập báo Kinh doanh & Pháp luật; khi thành lập tờ báo tôi đã có ý định xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên để tuyên truyền về thành phố Hải Phòng. Đúng vào thời điểm ấy thì Đào Văn Lai, nguyên là phóng viên của tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập xuất hiện. Đào Văn Lai chủ động đến gặp tôi và xin về đầu quân cho báo. Mặc dù mới gặp Lai, nhưng bằng những cảm nhận tôi thấy Lai là người có cái tâm, cái đức và sự nhiệt tình của người làm báo. Rất tiếc, Đào Văn Lai cộng tác với báo được gần hai năm thì anh qua đời bởi một căn bệnh ung thư quái ác.

Sau khi Đào Văn Lai qua đời thì một nhân vật khác xuất hiện - đó là Phan Văn Thương. Phan Văn Thương đến gặp tôi vào cuối năm 2015 với tấm thẻ Nhà báo, phóng viên của một tờ báo của ngành Thanh tra. Tôi nhớ tại buổi tiếp xúc đầu tiên với Phan Văn Thương, tôi hỏi: "Tại sao em đang làm ở một tờ báo Ngành mà lại xin về một tờ báo của Hội?". Phan Văn Thương trả lời: "Do quê ở Hải Phòng, vợ con, gia đình đang ở Hải Phòng nên muốn xin được làm phóng viên thường trú của báo tại thành phố Hải Phòng". Nhìn tấm bằng tốt nghiệp ở đại học chuyên ngành Báo chí lại công tác ở một tờ báo của ngành Thanh tra nên sau khi hội ý Ban Biên tập, chúng tôi đồng ý để Phan Văn Thương chuyển công tác về báo Kinh doanh & Pháp luật.

Là một phóng viên thường trú tại thành phố Hải Phòng, công bằng mà nói, Phan Văn Thương đã tổ chức được một số cộng tác viên, viết được gần 100 tin bài, trong đó phần lớn là các bài tích cực tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội ở thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là trong dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, theo chỉ đạo của Ban biên tập, Phan Văn Thương cùng nhóm phóng viên, cộng tác viên đã có hàng chục bài viết phản ánh không khí về ngày hội non sông ở nhiều địa danh trên địa bàn thành phố. Thành quả lao động đó ít nhiều đã được độc giả ghi nhận. Do vậy, theo đề xuất của Phan Văn Thương, cuối tháng 9/2016, Ban Biên tập báo Kinh doanh & Pháp luật đã báo cáo cơ quan chủ quản, đồng ý mở Văn phòng đại diện của báo tại Hải Phòng.

Vậy mà có ai ngờ, ma lực của đồng tiền đã đưa Phan Văn Thương, phóng viên hợp đồng Phạm Văn Tân và công tác viên Phan Thành Long sa chân vào con đường tội lỗi. Dẫu sao thì sự việc đã xảy ra, dẫu Phan Văn Thương có bừng tỉnh thì đã muộn. Nhưng dẫu có muộn còn hơn không. Trong tâm trạng vừa đau, vừa buồn chúng tôi chỉ biết gửi lời cáo lỗi và mong độc giả hiểu và chia sẻ để họ có cơ hội làm lại cuộc đời, để những người làm báo Kinh doanh & Pháp luật coi đây là bài học để khắc phục các khiếm khuyết của mình, tiếp tục đưa tờ báo phát triển ổn định và lành mạnh trong làng báo cách mạng nước ta.