Chia sẻ

Tre Làng

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Dương Thu 
duongthudspl@gmail.com

Thông tin với PV, lãnh đạo ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội gửi đến ban Công tác đại biểu. Hiện tại, bà Phan Thị Mỹ Thanh vẫn đang là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. Thông tin này được lãnh đạo ban Công tác đại biểu xác nhận với PV báo Người Đưa Tin tối 8/5.

Theo đó, tại phiên họp sắp tới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc bãi nhiệm hoặc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh thuộc diện cán bộ quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư nên việc xem xét cho thôi hay bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh sẽ theo ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Về nguyên tắc, trong trường hợp bãi nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 tới, còn nếu cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ra quyết định ngay tại phiên họp của Ủy ban.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội.

Trước đó, ngày 4/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 111-TTr/UBKTTW, ngày 27/4/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

6 nhận xét:

 1. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 111-TTr/UBKTTW, ngày 27/4/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh.

  Trả lờiXóa
 2. Những người như bà Phan Thị Mỹ Thanh không xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, không xứng đáng là người cán bộ của nhân dân. Với những sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 3. Theo bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh. đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 4. Về nguyên tắc, trong trường hợp bãi nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 tới, còn nếu cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ra quyết định ngay tại phiên họp của Ủy ban. Kết quả thỏa đáng Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 5. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.
  Công tác phòng, chống tham nhũng đang được đẩy lên cao!

  Trả lờiXóa
 6. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 111-TTr/UBKTTW, ngày 27/4/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ban Bí thư nhận thấy: Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog