Chia sẻ

Tre Làng

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TT NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, ngày 16/10/2015.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

- Thưa các đồng chí Đại biểu,

- Thưa Đại hội,

Hôm nay, được phân công của Bộ Chính trị và là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, tôi rất vui mừng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng Đại biểu, các tướng lĩnh, cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI được tổ chức ngay sau khi đất nước ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Công an nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tôi đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức tốt công đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng các quy định của Trung ương về chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI hôm nay.Báo cáo chính trị và các văn kiện đã được các đồng chí chuẩn bị công phu, có chất lượng, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thưa các đồng chí,

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm. Bất ổn chính trị, khủng bố, xung đột vũ trang… diễn ra ở nhiều nơi. Trong khu vực châu Á các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, tăng cường sức mạnh quân sự, tranh giành ảnh hưởng, kiềm chế lẫn nhau; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Hoa Đông và Biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực. Trong nước, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn, lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, yêu cầu nguồn lực cho bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường quốc phòng an ninh ngày càng cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được những thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô dần ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được cải thiện. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Bình quân 5 năm 2011-2015, GDP tăng gần 6%/năm, riêng năm 2015 GDP ước tăng trên 6,5%. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng cao thứ 2 trên thế giới liên tục trong 20 năm qua. Năm 2015, lần đầu tiên quy mô GDPcủa nước ta vượt qua mốc 200 tỉ USD, bình quân đầu ngườiđạt 2.230 USD (tính theo sức mua ngang giá là trên 5.600 USD). Quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Chính trị xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra.

Lực lượng Công an nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nghiêm túc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó kịp thời trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp của thế giới, khu vực tác động tiêu cực vào nước ta, góp phần thiết thực bảo đảm an ninh quốc gia,chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực đổi mới và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu gây mất ổn định và các nhen nhóm hoạt động chống phá đất nước. Không để xảy ra khủng bố. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sự phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là với Quân đội nhân dân ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo thế chủ động trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế về an ninh, trật tự. Xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế đối thoại an ninh, góp phần tăng cường lòng tin chính trị và hợp tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá nước ta.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượngcó nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán trong sạch, vững mạnh.

Nhiều tấm gương tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và sự hy sinh cao cả, thầm lặng bằng cả máu xương và tính mạng của mình vì sự bình yên của đất nước, của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân ta niềm tin yêu và nhiều tình cảm tốt đẹp.

Thay mặt Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Bên cạnh những thành tựu đạt được rất đáng vui mừng, rất đáng trân trọng, tôi đề nghị Đại hội chúng ta nghiêm túc thảo luận phân tích sâu sắc nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ, của lực lượng Công an nhân dân mà Báo cáo Chính trị đã nêu, để có quyết tâm cao và giải pháp cụ thể, thiết thực,phấn đấu khắc phục hiệu quả ngay trong tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 5 năm tới.

Thưa các đồng chí,

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau.

Chúng ta phải chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để hợp tác phát triển, nhưng phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt ngay cả trên thị trường trong nước, trong khi năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, gây mất ổn định chính trị xã hội nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới - như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra.

Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cao cả này, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó. Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày trước Đại hội. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Một là, Phải tiếp tục kiên định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải nghiêm túc giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phải chủ động, bằng các giải pháp nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phải kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởngvăn hóa; an ninh an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xử lý kịp thời hiệu quả không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn; gây mất an ninh trật tự; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập quốc tế và phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Từ kết quả và bài học kinh nghiệm qua 30 năm Đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực, các mặt công tác để Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách của mình trong bối cảnh mới, trong tình hình mới.

Hai là, Tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo điều kiện thuận lợi đểmọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nghiệp vụ (điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp) trong Công an nhân dân theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính,vừa bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cao nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Ba là, Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các Bộ, ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho chính bản thân, gia đình, thôn xóm, địa phương mình. Phải xem đây là nền tảng cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội- như Bác Hồ đã căn dặn lực lượng Công an chúng ta: khi nhân dân giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn.

Bốn là, Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết. Phải tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức, năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy Đảng, của cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của Công an các cấp.

Năm là, Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước. Chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu. Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp. Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân vì dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân - một lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Xin chúc các Đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin cám ơn các đồng chí.

6 nhận xét:

 1. Nói thì hay chứ làm thế nào mới là điều quan trọng, đất nước ta đang đà hội nhập mà cứ để tình trạng kinh tế, hay cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu kém, các ngành kinh tế trọng điểm còn do nhà nước nắm giữ, với thái độ làm việc và tư tưởng quan liêu, coi trọng bằng cấp, con ông cháu cha, tham nhũng thì sao mà đất nước ta phát triển được. Đại hội năm nào cũng đưa ra những luận điểm giống năm nào, chả thấy đổi mới gì, và đất nước ta cũng chả thấy đổi mới gì.

  Trả lờiXóa
 2. Bài phát biểu còn quá chung chung, mới đưa ra được vấn đề chưa đưa ra được cách giải quyết đã đi tôn vinh những việc làm đã đạt được, vẫn là phong cách của việt nam ta từ xưa tới nay chưa thay đổi được, thôi, đợi tới khi nào có văn bản hay nghị định gì của chính phủ được đưa ra về các vấn đề tồn đọng, cách giải quyết, các chính sách phát triển kinh tế, an ninh trật tự xã hội ra sao thì mới có thể đánh giá là đại hội có thành công hay không.

  Trả lờiXóa
 3. Bài diễn văn đã bao quát đươc hầu hết các ý chính của đại hội đảng năm nay, trong năm nay đất nước ta vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn, trong cả chính trị và thế giới, chính trị là do vụ việc tranh chấp 2 quần đảo trường sa và hoàng sa của chúng ta với trung quốc, tên phản động rainsy bên campuchia, và các thế lực thù địch khác trong nước. Còn về kinh tế do ảnh hưởng của kinh tế thế giới mà tình hình kinh tế nước ta đặc biệt về thị trường chứng khoán, bất động sản vẫn đóng băng mặc dù đã có rất nhiều những nỗ lực của các ban ngành và chính phủ, điều bây giờ chúng ta cần quan tâm, đó là các giải pháp sẽ được đưa ra và thực hiện như thế nào để giải quyết những vấn đề nêu trên trong năm sắp tới.

  Trả lờiXóa
 4. Năm nay, tuy vẫn còn rất nhiều những việc chưa hoàn thành, xong chúng ta đã đạt được một số những thành công nhất định như việc gia nhập hội nghị kinh tế tpp châu á thái bình dương với những cường quốc trên thế giới, ắt hẳn kinh tế nước ta cũng như vị thế xã hội của đất nước ta trên bản đồ thế giới sẽ được nâng cao hơn rất nhiều, cùng với đó là an toàn trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, kinh tế đi lên, rất nhiều những mặt trái của xã hội hiện ra, các vụ đánh chém, giết người hàng loạt xảy ra làm người dân vô cùng bất an đã được các chiến sĩ công an điều tra rõ ngọn ngành trong thời gian sớm nhất và xử phạt nghiêm minh kẻ thủ ác. Dần dần, dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, việt nam ta sẽ ngày càng phát triển, hoàn thiện hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 5. Đến hẹn lại lên, năm nào thủ tướng cũng có những bài phát biểu như năm nào, chỉ khác mỗi năm và số liệu một chút, việc làm của đảng và nhà nước luôn được nhân dân ủng hộ, chính vì đó mà đảng và nhà nước cần làm việc tốt hơn, lỗ lực đưa ra những giải pháp nhằm tạo thế chủ động, gia nhập TPP thì ta cần phải làm gì, có những chính sách thông báo tới các công ty doanh nghiệp trong nước cho họ chuẩn bị ra sao? bắt tay với mỹ để tạo thế cân bằng trong sự vụ tranh chấp biển đông thì ta có thiệt hại gì không, cơ sở hạ tầng giao thông thành phố triển khai nâng cấp, xây mới mà mãi không xong rồi đội vốn lên ra sao? đó là những cái vô cùng thiết thực đối với người dân ngay lúc này đang đợi đảng và chính phủ hướng dẫn đây.

  Trả lờiXóa
 6. Phải vừa rút kinh nghiệm từ những bài học đã qua trong quá khứ, vừa phải có hành động bước đi hướng tới tương lai, có như vậy, thì toàn Đảng nói chung cũng như lực lượng Công an nhân dân mới từng bước được vững mạnh.
  Qua 5 năm từ 2011 - 2015, quả thật không ngờ GPD bình quân đầu người nước ta tăng trưởng khá đến như vậy, cuộc sống của nhân dân không còn phải chi tiêu hạn hẹp mà dần dần khấm khá lên, có của ăn của để. Nhưng cũng đi kèm với nó là nạn quan liêu tham nhũng - một vấn nạn của quốc gia và xã hội.
  Nếu xã hội không chuyển mình đi lên, thì xã hậu ấy sẽ tụt hậu, không theo kịp thời đại, và có thể dẫn đến sụp đổ. Việt Nam rút kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và trên thế giới để đạt được những thành công mới trong nhiệm kỳ tiếp theo của đại hội Đảng lần thứ XII, sẽ tiếp tục bầu ra Ban Chấp hành và những người đứng đầu Đảng, Nhà nước.
  Tôi tin và hi vọng vào thành công chung của đất nước trong thời đại sắp tới!

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog

Fanpage