Chia sẻ

Tre Làng

3 LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THAM GIA ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG

3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

(Công lý) - Theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 vừa được công bố có tới 3 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.

Sáng nay (21/9), tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa XII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Lễ công bố có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 đồng chí; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, Ban thường vụ Công an Trung ương. Trong sinh hoạt phải bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, công khai; phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng, phải bàn bạc, trao đổi kỹ, quyết định theo đa số. Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”. Vì vậy, Tổng Bí thư lưu ý, từng đồng chí Ủy viên phải dành nhiều thời gian đi kiểm tra, nghiên cứu, nắm tình hình và làm việc với Công an các đơn vị, địa phương để trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; qua thực tiễn công tác, hiến kế để Đảng ủy Công an Trung ương kịp thời ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng.

Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng tinh nhuệ

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Quy chế làm việc của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng như nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương đối với các mặt công tác trong Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư chỉ rõ, Quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khóa trước, phân định rõ, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên theo hướng chia đầu việc, cộng trách nhiệm, nhân sức lãnh đạo. Chương trình làm việc toàn khóa thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện; đồng thời phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của Đảng bộ Công an Trung ương.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII, chú trọng cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an. Nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báochiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức đảng trong Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng Công an theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ cấu tổ chức phù hợp. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại những lĩnh vực cần thiết.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương vinh dự được 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng tham gia. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Ngay sau Lễ Công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã họp kỳ họp thứ Nhất để thảo luận và thông qua Chương trình làm việc toàn khóa; Quy chế làm việc; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và một số nội dung quan trọng khác.

Trọng Bằng

8 nhận xét:

 1. Hiến pháp đã xác định Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, các lãnh đạo chủ chốt của Đảng tham gia lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp lực lượng công an là đúng với pháp luật và sẽ giúp tính đảng trong lực lượng công an được đảm bảo

  Trả lờiXóa
 2. Hoabinh03020011:43, 22/09/2016

  Đây là lần đầu tiên mà trong Đảng ủy Công an Trung ương có sự tham gia của 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay

  Trả lờiXóa
 3. Thaibinh02340011:48, 22/09/2016

  Trong tình hình hiện nay, công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tư an toàn xã hội đang đặt ra cho lực lượng công an nhiều thách thức, khó khăn. Việc 3 đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia Đảng ủy công an Trung ương đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta đối với công tác công an trong tình hình mới

  Trả lờiXóa
 4. Thaibinhquetoi23411:56, 22/09/2016

  Các thế lực thù địch, các tổ chức phản động đang tích cực lợi dụng các vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt các chủ trương của Đảng, nhà nước ta. Trách nhiệm của lực lượng công an thời gian tới là vô cùng nặng nề, việc 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham gia Đảng ủy công an trung ương thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước ta với lực lượng công an

  Trả lờiXóa
 5. Việc 3 đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham gia Đảng ủy công an Trung ương thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc với công tác công an. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng công an tiếp tục nỗ lực, phấn đấu với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

  Trả lờiXóa
 6. Trong bối cảnh tình hình trong nước nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặt ra cho công tác công an nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Việc ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia đã thể hiện sự quan tâm của nhà nước với công tác này. Trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Với sự phức tạp của tình hình chính trị bà kinh tế thì sự tham gia của 3 lãnh đạo chủ chốt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng. Cùng với đó tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, lực lượng công an sẽ toàn tâm toàn lực làm trọn trách nhiệm xứng đáng lòng tin của nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. Theo danh sách cán bộ lãnh đạo Đảng Nhà Nước ta là thành viên của Đảng Ủy Công An Trung Ương, điều này cho chúng ta thấy rõ được Đảng Nhà Nước ta rất quan tâm đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội, vấn đề an ninh quốc gia là một vấn đền rất quan trong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog