Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: ĐỀ NGHỊ CẢNH CÁO CỰU BỘ TRƯỞNG VŨ HUY HOÀNG

Đề nghị cảnh cáo cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Công Thương - ông Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban UBKT, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban Cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân

1- Ban BCSĐ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của BCSĐ theo quy định của Bộ Chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của BCSĐ.

- Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, cụ thể:

+ Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện.

+ Vi phạm Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 81-QĐ/BCS của BCSĐ Bộ Công Thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức phó chánh văn phòng, trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, chánh Văn phòng BCSĐ, vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

+ Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư BCSĐ, tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác.

+ Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức phó tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

- Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua-khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

2- Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đồng chí Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm sau:

- Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia HĐQT và giữ chức phó tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.

- Thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức phó chánh văn phòng, trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; chánh Văn phòng BCSĐ, vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

- Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.

- Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của BCSĐ Bộ Công Thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công Thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với BCSĐ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Yêu cầu BCSĐ Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công Thương.

3- Đồng chí Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Đồng chí Đào Văn Hải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất với BCSĐ, lãnh đạo Bộ Công thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với đồng chí Đào Văn Hải.

II- Về giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước

Qua xem xét giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ có nhiều sai sót, khuyết điểm; chưa thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 896-TB/UBKTTW, ngày 24-9-2015 của UBKT Trung ương.

Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí Lê Dân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Bản thân đồng chí Lê Dân chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể; phương pháp, tác phong công tác còn hạn chế; chưa nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, tiếp tục có những khuyết điểm, vi phạm mới trong công tác cán bộ.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Lê Dân đến mức phải có hình thức kỷ luật. UBKT Trung ương quyết định thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Dân và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

III- Kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Qua kiểm tra cho thấy thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. UBKT Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xem xét, chỉ đạo.

IV- Xem xét, giải quyết một số vụ việc theo thẩm quyền

1- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng

- UBKT Trung ương đã tham gia ý kiến với các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với ba trường hợp.

- Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền hai trường hợp.

2- Về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng

Qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Đồng Nai, Trà Vinh; kiểm tra tài chính đảng đối với Bộ Biên tập tạp chí Cộng Sản và Bộ Biên tập báo Nhân Dân, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị và yêu cầu rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

12 nhận xét:

 1. Công tác chấn chỉnh, xây dựng Đảng đang được thực hiện tích cực, công khai, minh bạch. Đảng không dấu diếm những khuyết điểm, hạn chế trong các tổ chức Đảng, các cá nhân lãnh đạo trong các tổ chức Đảng. Đây chính là việc cần phải làm và phải làm triệt để nhằm chứng tỏ sự cầu thị của Đảng, sửa chữa khuyết điểm, phê bình và tự phê bình trong Đảng. Với những điều đó, Đảng ta sẽ vững mạnh từ trong nội bộ.

  Trả lờiXóa
 2. bất kể là ai, bất kể còn đang đương chức hay đã nghỉ việc, tất cả đều bị xử lí khi đã vi phạm, vì vậy mà việc cực bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bị cảnh cáo là việc đương nhiên sau những sai phạm của ông ta. việc chỉnh đốn hàng ngũ của chúng ta thời gian qua được thực hiện liên tục, nhằm loại bỏ, xử lí những cá nhân yếu kém trong bộ máy, hy vọng những tín hiệu tích cực như thế này sẽ làm cho đất nước chúng ta có bộ máy mạnh mẽ hơn, loại bỏ những thiếu sót

  Trả lờiXóa
 3. Việc chấn chỉnh kịp thời trong bộ máy lãnh đạo của Nhà nước là điều quan trọng. Có như vậy, mới làm cho bộ máy, tổ chức đi lên, hoạt động mới năng suất,có chất lượng được.

  Trả lờiXóa
 4. Rất hoan nghênh công tác xây dựng chấn chỉnh hàng ngũ đảng của nhà nước Việt Nam. Trong công cuộc chống tham nhũng, những cán bộ lạm dụng công quyền đều sẽ được xử lí nghiêm trước pháp luật. CHo dù đó có là ông Vũ Huy Hoàng nguyên là bộ trưởng cũng đã bị cảnh cáo do những việc làm sai phạm của mình.

  Trả lờiXóa
 5. Đảng ta đang từng bước đạt được mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bằng những quyết sách mạnh mẽ, rõ ràng, tinh thần phê bình và tự phê bình được thúc đẩy, vụ việc Trịnh Xuân Thanh nói riêng và các vấn đề trong nội bộ Đảng nói chung đang được giải quyết triệt để tận gốc rễ. Phải làm tốt công tác thanh lọc cán bộ, chấn chỉnh bộ máy nhà nước thì mới có thể quản lí tốt tất cả các lĩnh vực, tăng cường lòng tin nơi nhân dân

  Trả lờiXóa
 6. Các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là rất nghiêm trọng, để lại hậu quả to lớn. Việc xử lý kiên quyết, nghiêm minh vi phạm của các cá nhân có liên quan đã thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng

  Trả lờiXóa
 7. Những vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng ta. Các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ, điều tra cụ thể, triệt để những vi phạm đã được chỉ ra, có như thế mới bảo đảm tính răn đe, mới mong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ được làm tới nơi tới chốn

  Trả lờiXóa
 8. Thaibinhquetoi23422:17, 25/10/2016

  Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm, trong đó có việc: Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai giữ nhiều chức vụ quan trọng, thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ các chức vụ ở Bộ Công thương, từ đó dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Những vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công thương, gây ra những dư luận xã hội tiêu cực, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, cần phải bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe

  Trả lờiXóa
 9. Thaibinh02340022:23, 25/10/2016

  Những vi phạm, khuyết điểm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã được nêu rõ, trong đó điển hình là những biểu hiện thiếu gương mẫu, vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai Vũ Quang Hải giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp do chính Bộ Công Thương quản lý, bổ nhiệm sai quy trình đối với Trịnh Xuân Thanh, từ đó dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Việc xử lý nghiêm khắc đối với nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong xử lý vấn nạn tiêu cực, tham nhũng

  Trả lờiXóa
 10. Hoabinh03020022:28, 25/10/2016

  Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã có nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ để xử lý tham nhũng, tiêu cực. Liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh, Đảng ta đã kiên quyết xử lý những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương và cá nhân nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thể hiện quyết tâm cao độ của Đảng ta, đúng với tinh thần không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

  Trả lờiXóa
 11. Đảng và Nhà nước đang mạnh tay trong việc đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy chính quyền, chỉ có chính quyền trong sạch vững mạnh thì đất nước mới phát triển được. vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh đã gây bức xúc trong dư luận, rất may chúng ta đã kịp thời phát hiện và với sự mạnh tay của chính quyền nên đã xử lý hợp lý, kịp thời. tất nhiên, những người liên quan đến vụ việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh như ông Vũ Huy Hoàng không thể tránh khỏi trách nhiệm với tư cách là "tư lệnh ngành". tôi rất ủng hộ điều đó.

  Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog