Chia sẻ

Tre Làng

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KỶ LUẬT NHIỀU CÁN BỘ CẤP CAO

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

Từ ngày 07 đến 09-11-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau:

I- Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trọng điểm, cụ thể:

- Tham mưu để Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc, trong đó có quy định ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết một số nội dung vượt thẩm quyền theo Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19/4/2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy. 

- Quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với một số cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cục bộ, không bình thường. Thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cơ quan, tổ chức có số lượng phòng, số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định.

- Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, không phù hợp quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm đối với một số dự án, công trình trọng điểm, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xảy ra chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015.

2- Đồng chí Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 (đến tháng 02/2015), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Với cương vị người đứng đầu, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

- Chịu trách nhiệm với vai trò chủ trì để Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương một số dự án có sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

3- Đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đến tháng 9/2015) có các vi phạm, khuyết điểm sau:

- Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

- Với cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh; để UBND tỉnh phê duyệt dự án vi phạm pháp luật, không phù hợp với quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; thanh toán trùng chi phí đầu tư gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Thiếu trách nhiệm trong việc quyết định giao chủ đầu tư dự án không có năng lực; phê duyệt đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giao chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trái quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

4- Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

5- Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh trong công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý đầu tư xây dựng dự án, công trình trọng điểm.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, của đồng chí Phạm Văn Vọng và đồng chí Phùng Quang Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã chủ động khắc phục một số vi phạm, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Nguyễn Văn Trì chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Nguyễn Văn Trì kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai nhiệm kỳ theo thẩm quyền.

II- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Công Hàm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Vi phạm của đồng chí đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Công Hàm.

III- Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Phạm Thế Dũng như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, để lại nhiều hậu quả khó khắc phục, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Thế Dũng.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 theo thẩm quyền.

IV- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Văn Thử như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của UBKT Trung ương. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Nguyễn Văn Thử đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm trong đầu tư xây dựng Kho lưu trữ tỉnh; vi phạm quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Thử.

V- UBKT Trung ương đã xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Trị, Ninh Thuận; giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình và một số cá nhân; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đối với UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

VI- Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền 03 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 02 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác.

UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

13 nhận xét:

 1. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn có những phương hướng,biện pháp để đầy lùi những lỗi vi phạm của đội ngũ cán bộ.Đảng và nhà nước Việt Nam ta luôn tôn vinh nêu cao những tấm gương cán bộ có tinh thần trách nhiệm,hoàn tành tốt những nhiệm vụ được giao nhưng cũng rất nghiêm khắc với những kỷ luật giành cho những cán bộ có hành vi sai trái.

  Trả lờiXóa
 2. Ủy ban kiểm tra Trung ương cần có những hoạt động nghiêm khắc như thế này ngày càng thường xuyên nữa...có vậy thì đội ngủ cán bộ trong Đảng và Nhà Nước ta mới vận hành được một cách hiệu quả và luôn lấy được niềm tin yêu của quần chúng nhân dân.hi vọng đây là bài học cho những cán bộ đang có những suy nghĩ lối sống và cách làm việc đi xuống.

  Trả lờiXóa
 3. Chưa bao giờ hàng loạt những cán bộ từ tỉnh đến trung ương bị kỷ luật hàng loạt như thế này. Đây là dấu hiệu đáng mừng của chúng ta, cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng đang ngày càng thiết thực, hiệu quả và mạnh mẽ hơn. Niềm tin của quần chúng nhân dân cũng dần được lấy lại, những kẻ làm sai, làm trái chắc chắn bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 4. Quả thật chưa khi nào công tác kiểm tra, xử lí kỉ luật cán bộ cấp cao từ địa phương đến trung ương của Đảng ta lại được thực hiện một cách gắt gao, quyết liệt và đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng như vậy. Điều đó đang góp phần thiết thực vào công tác làm trong sạch nôi bộ, loại bỏ đi những ung nhọt đang làm mất đi uy tín, sự vững mạnh của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta thời đại ngày nay

  Trả lờiXóa
 5. Thật sự cảm thấy mừng khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã loại bỏ đi được những khối u, những khối ung nhọt, những con sâu làm xói mòn đi uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta. Đây là vấn đề mang tính chất sống còn, quyết định đến sự tồn vong của một chế độ mà không một ai có thể xem nhẹ điều đó. Qua đây chúng ta cũng nhìn nhận được những yếu kém, suy thoái nguy hiểm của những người Đảng viên mà trước đây gần như không bao giờ có, một sự thật đáng buồn khi mà chúng ta phải lôi họ ra để kỉ luật, nhưng chúng ta vẫn phải làm vì thuốc đắng giã tật mà.

  Trả lờiXóa
 6. Tuy vẫn còn nhiều sai phạm ở một số Tỉnh nhưng đây lại là dấu hiệu đáng mừng. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, công tác điều tra cán bộ Đảng viên, thanh lọc biên chế đối với những trường hợp sai phạm.... chúng ta đã và dang thực hiện một cách vô cùng hiệu quả. Lần đầu tiên trong một kì Đại hội, Đảng ta đã nhìn nhận rõ những khuyết điểm và xử lý một cách có hiệu quả, bước đầu thành công trong công cuộc tinh giảm biên chế, cán bộ công nhân viên chức.

  Trả lờiXóa
 7. vẫn còn nhiều nơi tham nhũng làm ăn tắc trách lắm vụ việc từ ĐÀ NẴNG Vĩnh Phúc rồi ĐẮC Lắc mong sao kiểm tra thanh tra nhiều vào rồi xử lý nghiêm những kẻ tham nhũng nâng cao uy tín của chính quyền đối với quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. đã làm là làm cho dứt khoát dứt điểm,làm đến nơi đến chốn chứ đừng xử lí cho có lệ rồi đâu vào đấy,đối với bọn quan tham,hách dịch lạm quyền thì cứ xử nặng vào để còn làm gương với kẻ khác nữa,đừng cái kiểu làm qua loa rồi chúng nó nhờn luật chả sợ ai

  Trả lờiXóa
 9. Sau khi đọc hết bài viết này tôi vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì Đảng ta đã có quyết tâm đẩy lùi những tiêu cực trong quá trình hoạt động của mình. Nhưng tôi buồn vì tại sao tình trạng này lại xảy ra ở đất nước chúng ta, dù biết rằng tiêu cực là không thể tránh khỏi. Qua đây chúng ta cần có những biện pháp tích cực hơn nữa để đẩy lùi tình trạng này.

  Trả lờiXóa
 10. UBKT Trung ương đã xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Trị, Ninh Thuận; giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Bình và một số cá nhân; kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân đối với UBKT Tỉnh ủy Bắc Ninh.

  Trả lờiXóa
 11. Lại đấm bị bông ,có ý nghĩa gì ...!

  Trả lờiXóa
 12. Cũng tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền 03 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 02 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác.

  Trả lờiXóa
 13. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, công tác điều tra cán bộ Đảng viên, thanh lọc biên chế đối với những trường hợp sai phạm.... chúng ta đã và dang thực hiện một cách vô cùng hiệu quả. Lần đầu tiên trong một kì Đại hội, Đảng ta đã nhìn nhận rõ những khuyết điểm và xử lý một cách có hiệu quả.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog