Chia sẻ

Tre Làng

BỘ TRƯỞNG 4T GỢI Ý VỀ THANH TRA CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Bộ trưởng TT&TT đặt vấn đề thanh tra các dịch vụ viễn thông

Bình Minh

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT Đặng Anh Tuấn cho biết: Năm 2017, Thanh tra Bộ đã tiến hành 7 cuộc thanh tra hành chính và 43 cuộc thanh tra chuyên ngành (gồm 9 cuộc trong lĩnh vực bưu chính, 12 cuộc trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin, 11 cuộc trong lĩnh vực xuất bản - in và phát hành, 11 cuộc trong lĩnh vực báo chí và thông tin trên mạng).

Thanh tra Bộ đã ban hành 53 quyết định gồm 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tổng số tiền hơn 1,62 tỷ đồng), 3 quyết định thu hồi (tổng số tiền hơn 472 triệu đồng, thu hồi gần 24,3 triệu SIM) và 3 quyết định cảnh cáo.

Với nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tiếp công dân, trong năm 2017, Thanh tra Bộ TT&TT đã tiếp 24 lượt công dân (16 vụ việc), nội dung chủ yếu là: Phản ánh việc đưa tin không đúng sự thật, không có căn cứ của một số báo; Kiến nghị dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp...

Nhìn chung, hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò quản lý nhà nước của Bộ TT&TT trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, thông tin điện tử và xuất bản.

Tuy nhiên, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TT&TT ngày càng tinh vi, thiết bị kỹ thuật ngày càng hiện đại, trong khi phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyên ngành rất hạn chế. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức làm công tác thanh tra còn mỏng trong khi lĩnh vực TT&TT rất rộng về phạm vi và sâu về chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ trưởng Bộ TT&T T Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế của Thanh tra Bộ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ rõ một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Cụ thể, phải bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, cũng như bám sát định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để triển khai thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất với những vấn đề tác động tiêu cực với xã hội; Tăng cường thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, chú trọng lĩnh vực cấp phép và các thủ tục hành chính;

Đẩy mạnh thanh tra những lĩnh vực nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao; Tăng cường thanh tra các hoạt động liên kết xã hội hóa các chương trình giải trí của phát thanh – truyền hình; Phối hợp thanh tra chuyên ngành với các hoạt động quảng cáo trên mạng, trên các chương trình phát thanh – truyền hình, trò chơi trên mạng mang tính bạo lực, đăng ký thông tin thuê bao sai quy định…;

Kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra để ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, không để phát sinh tình trạng cán bộ thanh tra nhũng nhiễu, gây áp lực cho doanh nghiệp, nhưng cũng không được làm xuê xoa, chiếu lệ; Công khai các quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật; Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra…

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ TT&TT yêu cầu Thanh tra Bộ TT&TT phải xác định rõ những đặc điểm của ngành TT&TT trong bối cảnh năm 2018.

“Ví dụ, chúng ta thấy sự phát triển như vũ bão của viễn thông, công nghệ thông tin. Riêng lĩnh vực viễn thông, giờ có mấy ai ăn trộm cước viễn thông nhiều đâu, mà vấn đề là các dịch vụ khác. Thanh tra đã bao giờ nghĩ đến chuyện đi thanh tra các doanh nghiệp viễn thông về các dịch vụ không(?)”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đặt vấn đề.

2 nhận xét:

  1. sự phát triễn như vũ bão của công nghệ thông tin và viễn thông cũng đặt cho nước ta nhiều vấn đề về việc quản lí.nhất là trong khi các vụ vi phạm ngày càng tinh vi với thủ đoạn và phương tiện kỉ thuật ngày càng hiện đại hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra để ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, không để phát sinh tình trạng cán bộ thanh tra nhũng nhiễu, gây áp lực cho doanh nghiệp, nhưng cũng không được làm xuê xoa, chiếu lệ; Công khai các quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật; Tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra…

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog