Chia sẻ

Tre Làng

Về bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập: Đơn kiến nghị của Đảng viên trẻ Đảng bộ TP Hồ Chí Minh gửi Bộ Chính trị và TBT Nguyễn Phú Trọng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 2 năm 2018

ĐƠN KIẾN NGHỊ
Về thông tin bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn"

Kính gửi:
- Đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam.

- Tên tôi là: Quách Duy
- Năm sinh: 14/12/1982
- Chức vụ đảng: Đảng viên
- Vào Đảng Cộng sản Việt nam ngày 13/11/2008, tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuyển đảng chính thức ngày 13/11/2009, tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Bưu chính, viễn thông – Thông tin điện tử, Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông.
- Hiện đang công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0962092092
- Email: qduy.ubnd@tphcm.gov.vn

******

"Vấy bẩn" lên tư tưởng Hồ Chí Minh là phạm tội lật đổ chế độ - chia rẽ khối đại đoàn kết toàn Dân tộc Việt Nam.

Có rất nhiều người quan tâm đến Lịch sử Việt Nam đã và đang rất băn khoăn: Tại sao từ tháng 8/2017, từ khi phát hành Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan Đảng, Nhà nước?

Cũng như tiêu đề bài viết, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự đoàn kết của Dân tộc Việt Nam !

Thơ Xuân, thiệp Xuân của Bác Hồ là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới Bác Hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, những lời đúc kết, đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước... Hơn thế, đằng sau mỗi bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một bài học lớn cho toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta. ĐÓ CHÍNH LÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH !

Bài thơ Xuân năm 1969 cũng là bài thơ Xuân cuối cùng của Bác Hồ kính yêu đã viết dành tặng Dân tộc Việt Nam ta:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì Độc lập, vì Tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!

Trong bài thơ, Bác Hồ đã xác định, đã gói gọn chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" chỉ trong một chữ "NGỤY". Một chữ "NGỤY" của Bác Hồ mà đã tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào cả nước cùng chung lý tưởng "Vì Độc lập, vì Tự do" chiến đấu quả cảm với tinh thần "sẵn sàng hy sinh tất cả", toàn dân tộc Việt Nam với tinh thần bất diệt phải đánh cho Mỹ cút, "NGỤY" nhào thì mới "sum họp".

Cũng qua bài thơ Xuân năm 1969, với hai từ "CÚT" và "NHÀO" cũng là lời căn dặn chu đáo của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam ta. Đánh giặc ngoại xâm Mỹ phải CÚT ra khỏi lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam ta; đánh "Ngụy" phải NHÀO mà từ điển Wiktionary giải nghĩa là "ngã lộn đầu xuống", một sự đảo ngược tình thế có thể hiểu là "trước khi bị nhào thì theo Mỹ và khi đã nhào rồi thì phải quay về với cội nguồn dân tộc Việt Nam". Suy cho cùng, con người của chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" là con người Việt Nam, là một phần của dân tộc Việt Nam nhưng vì đô la, vì muốn ăn trên ngồi trốc mà hại dân hại nước. Như vậy, thông qua vần thơ Bác Hồ đã dạy chúng ta đánh Mỹ, ngụy nhưng không đánh họ phải vào đường cùng, phải chết; phải đánh sao cho Mỹ tâm phục khẩu phục, đánh sao cho ngụy phải quay về với dân tộc Việt Nam. Đây chính là tính chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo, yêu chuộng hòa bình của Bác Hồ.

Thế hệ Cha Ông chúng ta đã có một chiến thắng vĩ đại, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng năm 1975 đã "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Đây là kết quả hơn 6 năm từ 1969-1975, là minh chứng hùng hồn toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân làm theo lời Bác Hồ dạy trong bài thơ Xuân năm 1969.

Những ngày đầu sau chiến thắng 30/4/1975, đa phần những con người làm việc cho chế độ "ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn" được Đảng, Nhà nước ta giáo dục, giác ngộ và đã trở thành những người con của dân tộc, là công dân tốt, đến nay cũng có con cháu là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần còn lại thì từ bỏ Tổ quốc ra đi, trong số này có thành phần ác ôn nợ máu nhân dân nhưng phần nhiều vì không tin vào cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhân dân ta.

Nhiều năm gần đây, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề hoà hợp dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu rõ nét. Hàng năm, trong dịp Hè, dịp Tết cổ truyền thì hàng triệu kiều bào từ các nước với tinh thần phấn khởi, với tình yêu quê hương đất nước trở về Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và dân tộc luôn giang tay chào đón những người con trở về trong vòng tay ấm áp tình người Việt Nam.

Cũng một vài năm gần đây, số ít tàn dư 3/// ở hải ngoại mà cụ thể là những kẻ ác ôn nợ máu nhân dân Việt Nam. Chúng vẫn luôn hận thù vì bị mất chế độ tay sai, mất đô la Mỹ; bọn chúng quen sống ký sinh ăn bám Mỹ nên vẫn luôn tiếp tay cho các thế lực thù địch với dã tâm cướp nước ta lần nữa. Bọn chúng đã cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước thực hiện Chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trong đó, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là lĩnh vực, là mũi nhọn mà bọn chúng luôn ráo riết tấn công phá hủy. Vũ khí chủ yếu của bọn chúng trên lĩnh vực này có thể nói là Internet, Mạng xã hội và các loại xuất bản phẩm điện tử, sách báo...

Trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

Trong Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), CHƯƠNG I - CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ, tại Khoản 1 Điều 4 đã quy định, cụ thể như sau: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." (hết trích dẫn).

Tới đây thì đã rõ, Bộ Lịch sử 15 tập do Viện sử học thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ biên, phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội đã phát hành không gọi là "Ngụy quyền - ngụy quân Sài Gòn". Không gọi là "NGỤY" là hành động phủ nhận TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH; gọi là "Chính quyền VNCH", "Chính quyền Sài Gòn", "Quân đội Sài Gòn", là hành động "VẤY BẨN" lên TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam ta. Đồng nghĩa, bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập này đã vi phạm nghiêm trọng Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính mong các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng sớm có chính kiến về thông tin bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập không gọi "ngụy quyền – ngụy quân Sài Gòn" để tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước không bị "vấy bẩn", để vong linh của chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được yên nghỉ trong lòng Tổ quốc; để thế hệ trẻ Việt Nam đước tiếp tục tự hào và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Người làm đơn kiến nghị
Quách Duy

Tham khảo ở đây

4 nhận xét:

 1. Một bản kiến nghị hết sức tâm huyết của một người Đảng viên chân chính và nặng nhiều nỗi niềm với lịch sử dân tộc Việt Nam. Đề nghị đồng chí Tổng bí thư, Bộ chính trị, ban bí thư sớm có những chính kiến rõ ràng về vấn đề này để sớm đập tan mọi sự tranh cãi không đáng có về một vấn đề lịch sử mà tưởng như mọi thứ đã quá rõ ràng và không có gì phải bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề bỏ hay không cụm từ "ngụy quân, ngụy quyền" là vấn đề gây tranh cãi trong suốt thời gian qua. Bài kiến nghị cũng đã thể hiện đầy đủ ý kiến, mong muốn của người dân yêu nước. Những tội ác mà VNCH gây ra là không thể bàn cãi. Ngụy ở đây chỉ sự giả dối-nó đúng với bản chất của chế độ VNCH-tay sai của đế quốc Mỹ. Mong rằng bộ Chính Trị sẽ có những ý kiến rõ ràng về vấn đề trên để tránh gây xôn xao dư luận.

  Trả lờiXóa
 3. Rất hoan nghênh tinh thần kiến nghị thẳng thắn của một đảng viên mang nhiều nỗi trăn trở trước những vấn đề lịch sử đất nước hiện nay. Quả thật đối với những người con yêu nước, với những người đảng viên chân chính thì việc bỏ đi từ nguỵ quân, nguỵ quyền ra khỏi các bộ sách lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ sau này mà thay vào đó là từ chính quyền Sài Gòn hay chính quyền VNCH là xúc phạm đến tư tưởng Hồ Chí Minh và đánh thẳng đến tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh vệ quốc vì độc lập, tự do của dân tộc ta mà lớp lớp cha anh phải hy sinh xương máu vì điều đó.

  Trả lờiXóa
 4. Đồng quan điểm với tác giả bản kiến nghị. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, là sự thật không thể bàn cãi, là thầy dạy của hiện taị và định hướng tương lai. Mọi thứ đã quá rõ ràng và không có gì phải tranh luận và nếu như chúng ta thoả hiệp thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã rơi vào cãi bẫy của chiến lược diễn biến hoà bình mà các thế lực thù địch đã dăng ra sẵn.

  Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog