Chia sẻ

Tre Làng

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được cho thôi làm Đại biểu Quốc hội

Khoai@

Trên cơ sở báo cáo của Quốc hội, sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư đã đồng ý với đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc Hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Sáng 19/5/2018, trong buổi họp báo do Văn phòng Quốc hội tổ chức thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi về việc cho thôi làm Đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, bà Thanh đã làm đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã có báo cáo với Ban Bí thư Trung ương. Ban Bí thư sau khi cân nhắc nhiều mặt đã đồng ý với đơn của bà Thanh cho thôi làm Đại biểu Quốc hội.

Theo ông Phúc, việc cho thôi làm Đại biểu Quốc hội đối với bà Thanh thuộc thẩm quyền Quốc hội. Trong thời gian Quốc hội không họp thì Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội đã cho bà Thanh thôi làm Đại biểu Quốc hội và sau đó báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Việc cho thôi đại biểu Quốc hội với bà Thanh hoàn toàn tuân thủ pháp luật. 

Ngoài ra, việc xem xét hồ sơ của bà Thanh còn căn cứ vào các báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, các báo cáo này đều đồng thuận và đề nghị cho bà Thanh thôi làm Đại biểu Quốc hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog