Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: KINH TẾ VĨ MÔ ỔN ĐỊNH, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN

Công Thọ - Thủy Tiên/ Kinhtedothi

Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, UBND TP giao ban trực tuyến Thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Hà Nội: Kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh, bền vững, năm sau cao hơn năm truớc 

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND TP: Ngô Văn Quý, Nguyễn Quốc Hùng; đại diện các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, xã, thị trấn phụ trách công tác đô thị…

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư đạt khá; các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo phương pháp mới tăng 7,07% (phương pháp cũ tăng 7,78%), mức cùng kỳ là 6,64%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực. TP đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến 2030. Thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động hơn; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,1%(cùng kỳ:7,2%).

Nhờ tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước, khách quốc tế có lưu trú ước đạt 2,21 triệu lượt, tăng 27%; đáng chú ý, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 34%. Khách nội địa có lưu trú đạt 5,63 triệu lượt, tăng 14,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3%.

Chỉ số PCI năm 2017 tăng 01 bậc, xếp thứ 13/63; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng 01 bậc, đứng vị trí 2/63. TP đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển”; tại Hội nghị, đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án tổng vốn đầu tư 397,34 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%.Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,92 tỷ USD, gấp 5,4 lần cùng kỳ, tạm vượt lên đứng đầu cả nước. Duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; Có 12,1 nghìn DN thành lập mới, vốn đăng ký 124 nghìn tỷ đồng.

Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán, tăng 19% so cùng kỳ.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường. Quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội; Hoàn thành giao đất dịch vụ 329,9 ha với tổng số 38.710hộ, đạt 60,75% kế hoạch.

Chương trình trồng 1 triệu cây xanh được đẩy nhanh tiến độ; ước 6 tháng đầu năm trồng mới 351 nghìn cây, nâng tổng số cây xanh đã trồng lên 843 nghìn cây, đạt 84,3% mục tiêu của Chương trình.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; An sinh xã hội được đảm bảo. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay đã đưa vào hoạt động 538/1.883 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đạt 28,6%.

Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 05 nhóm giải pháp trọng tâm. Bổ sung, điều chỉnh và công bố chính thức 1.915 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Kỷ cương hành chính được tăng cường; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc tuân thủ giờ hành chính.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự; dự báo tốt tình hình, công tác tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm mở rộng. Lãnh đạo Thành phố đã tiếp và làm việc với hơn 130 đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn. Quan hệ giữa Thủ đô với đối tác tiếp tục được cải thiện, đóng góp vào công tác đối ngoại chung của cả nước…

Trong thời gian tới, TP tiếp tục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34 của TP. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào chỉ số xếp hạng còn thấp của PCI như “Chi phí không chính thức”; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính công PAPI.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao trên địa bàn. Tăng cường giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người.

Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 

Tiếp tục chỉ đạo rà soát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

Theo đó, hoạt động của UBND Thành phố luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND Thành phố, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu UBND Thành phố, đứng đầu các sở, ngành, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, liên tục của cơ quan hành chính Thành phố với tinh thần “lấy sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”.

Duy trì thực hiện nền nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND Thành phố, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Công tác rà soát, thẩm định các đề án, nội dung trình, xin ý kiến UBND Thành phố được quan tâm hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và rút ngắn đáng kể thời gian họp.

UBND Thành phố đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác số 15 gồm tổng số 285 báo cáo chuyên đề, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND Thành phố để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên. Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác được định kỳ rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và chỉ đạo của Trung ương nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong chỉ đạo, điều hành, UBND Thành phố đã ban hành 13.747 văn bản hành chính (trong đó 14 văn bản quy phạm pháp luật, 07 chỉ thị, 142 kế hoạch công tác, 3.251 quyết định hành chính, 400 kết luận, 217 giấy phép, 9.716 văn bản chỉ đạo).

Tổ chức 06 phiên họp thường kỳ; 41 phiên họp của tập thể Ban cán sự để thảo luận 400 đề án, nội dung công tác; 5 hội nghị giao ban công tác tháng, quý; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì 343 cuộc họp, buổi làm việc để chỉ đạo các công việc thường xuyên, đột xuất.

Thường trực UBND Thành phố đã tham dự, báo cáo tại 514 cuộc họp của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố và các cơ quan liên quan; tổ chức 125 buổi đối thoại với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhân dân, công nhân lao động.

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện 153 cuộc tiếp và làm việc với các đoàn khách trong nước và quốc tế để hợp tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, hợp tác về văn hóa, giáo dục, trao đổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Đã trực tiếp đi kiểm tra cơ sở và chủ trì hơn 132 buổi làm việc tại các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp về làm việc với lãnh đạo 12 huyện qua đó đã kết luận giao 378 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đã có hơn 4000 thông tin trên báo chí nêu về các lĩnh vực, vấn đề của Thành phố. Đã tiếp thu xử lý 122/128 vụ việc do báo chí, dư luận phản ánh; 06 vụ việc đang tiếp tục chỉ đạo xử lý.

6 tháng cuối năm 2018, UBND Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu KT-XH năm 2018; Thực hiện tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy và kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Triển khai chính sách hỗ trợ toàn diện về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ ngày 01/8/2018. Tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; tiếp tục thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu;

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuốc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, gương mẫu ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả triển khai.

1 nhận xét:

  1. Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hà Nội vẫn đang từng bước thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, đặc biệt là nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của miền Bắc. Hơn thế nữa, môi trường đầu tư đã từng bước được cải thiện hơn rất nhiều nhằm tạo thuận lợi cho dòng vốn dầu tư, kinh doanh từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, thành phố vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm khắc phục những khó khăn hiện vẫn đang mắc phải để nâng cao đời sống nhân dân.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog