Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG TẤT THÀNH CANG GIỜ ĐÃ LÀ TẤT THÀNH CĂNG Khoai@ Nghe tin ông Tất Thàng Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương đảng thấy thiên hạ hoan hỉ lắm. Tôi cũng vậy, hoan hỉ quá đi chứ. ...
LS HÀ HUY SƠN ĐANG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO? LâmTrực@ Thông tin về việc chia tách Giáo phận Vinh thành 2 Giáo phận mới được Fb Đinh Luân chia sẻ với niềm hoan hỉ thì anh LS Hà Hu...
NGUYÊN TBT LÊ KHẢ PHIÊU NÓI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 'Làm công tác cán bộ nếu có động cơ thì có khi người xấu được đưa lên, người tốt bị dìm xuống' Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ...
Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng: LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CÓ THỂ PHÁT HIỆN CÁN BỘ GIÀU NHANH BẤT THƯỜNG Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng: 'Lấy phiếu tín nhiệm có thể phát hiện cán bộ giàu nhanh bất thường ' PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn ch...
VỀ VIỆC KHAI THÁC MỎ SẮT THẠCH KHÊ LâmTrực@: Mới đây, Hà Tĩnh và nhiều nhà khoa học kiến nghị "Khẩn Thiết" dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Để rộng đường dư luận, T...

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog