Chia sẻ

Tre Làng

Bài hay: PHÓ CHÁNH ÁN TOÀ ÁN TỐI CAO TRẢ LỜI VỀ PHIÊN TOÀ GiÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HỒ DUY HẢI Để rộng đường dư luận, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Hòa, thành viên Hội đồng thẩm phán (HĐTP). Ông Hòa cho rằng các...
Tuyên y án với cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn MInh và Vũ Nhôm Khoai@ Không có phép màu nào xảy ra đối với cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) tại phiên tòa. Chiều ...
BIẾT THÌ THƯA THỐT, ANH CHU MỘNG LONG Ạ! Cuteo@ Tôi rất phiền lòng khi Tiến sĩ ngữ văn có bút danh Chu Mộng Long phán về vụ Hồ Duy Hải để chửi báo chí Việt Nam. Bỏ qua các tình...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog