Chia sẻ

Tre Làng

Vì sao KKF liên tục tìm “chỗ đứng” ở các diễn đàn Liên Hợp quốc? by Hoàng Lệ   Có thể nói, Việt tân và “Liên đoàn Khmers Kampuchea Krom” (KKF) nằm trong số các tổ chức phản động lưu vong kiên trì, đeo bám,...
Vài lời về Thái Bá Tân Cuteo@ Một thằng già quá đát, bất mãn và đổ đốn. Từ chỗ chửi đổng như chó sủa trăng đến công khai phỉ báng chế độ, mạ lị cả lãnh tụ dân tộc ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog