Chia sẻ

Tre Làng

Vụ chạy thận Hòa Bình: Chỉ duy nhất BS Hoàng Công Lương mới được ra y lệnh Khoai@ Một tình tiết quan trọng trong phiên tòa xét xử vụ Bs Hoàng Công Lương ở Hòa Bình là "Tại đơn nguyên Thận nhân tạo, chỉ duy ...
Vụ BS Lương: CẦN XỬ LÝ LUẬT SƯ HOANG TIN LÀM GIÁN ĐOẠN PHIÊN TÒA Khoai@ Sáng nay, 21/1/2019, tại phiên xét xử vụ BS Hoàng Công Lương trọng vụ chạy thận làm 9 người tử vong, HĐXX đã bác đề nghị của L...
TRÒ HỀ "TƯỞNG NIỆM" Cuteo@ Mọi năm cứ dịp này là đám vong nô lại kêu gọi cái gọi là tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa, mà thực chất là thông qua thứ hoạt động ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog