Chia sẻ

Tre Làng

Pín: DÂN OAN MẤT ĐẤT Dân oan mất đất Bị lấy đất sướng, nói thế cho nhanh mẹ nó luôn. Con nào bật vả vỡ mẹ mồm luôn.  Làng này thấy làng bên đc lấy đất l...
BỆNH HÁO DANH Bệnh háo danh Câu chuyện phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú râm ran nhiều tuần nay bởi không ít ứng viên là quan ch...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog