Chia sẻ

Tre Làng

MƯU ĐỒ CỦA HẢI LANG VÀ ĐÁM LÂU LA TRONG VỤ ĐỒNG TÂM Ong Bắp Cày Nói thật, loại LS như Hải lang, chị dí l** thèm nói chuyện chứ chưa nói đến cỡ Chủ tịch Hanoi Nguyễn Đức Chung.  Hải ...
LÃNG PHÍ VÔ TỘI VẠ Cuteo@ Lãng phí luôn là câu chuyện dài, chưa có hồi kết. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, việc quản ...
TÂM SỰ CỦA NỮ NHÀ BÁO BỊ "DÂN" BẮT TRONG VỤ ĐỒNG TÂM: ĐỐI THOẠI Ở THÔN HOÀNH Đối thoại ở thôn Hoành “Mày là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?”. Tôi không biết mở lời từ đâu, bởi không thể gào to như họ. Tôi run rẩy...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog