Chia sẻ

Tre Làng

NGU HƠN CHÓ

NGU HƠN CHÓ Cuteo@ Linh mục NGUYỄN NGỌC NAM PHONG CHƠI ĐỂU GIÁO HOÀNG? Phát biểu như thế khác gì bôi tro trát trấu vào mặt Giáo Hoàng? Mấ...
VÌ SAO HAI ANH EM HUỲNH MINH TÂM VÀ HUỲNH THỊ TỐ NGA BỊ BẮT Ong Bắp Cày  Liên tục những ngày qua, những thông tin về 2 anh em Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga bị bắt do có các hành vi sử dụng m...
HỒNG Y NGƯỜI AUSTRALIA CHÍNH THỨC BỊ CÁO BUỘC XÂM HẠI TÌNH DỤC Hồng y người Australia chính thức bị cáo buộc xâm hại tình dục (PLVN) - Hồng y người Australia George Pell đã chính thức bị cáo buộc ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog