Chia sẻ

Tre Làng

CÂU CHUYỆN "TRUNG THỰC" VÀ "TIỀN ÁN, TIỀN SỰ" LâmTrực@ " Trung thực " và " Tiền án, tiền sự " là hai vấn đề khác nhau. Chuyện thí sinh thi vào ngành công an đạ...
Quảng Bình: NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TỐ CÁO PHÓ BÍ THƯ THỊ ỦY DÙNG BẰNG GIẢ Quảng Bình: Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện tố Phó bí thư Thị ủy dùng bằng giả (LĐO) Lê Phi Long Biên bản làm việc về vụ tố dùng b...
LÝ LỊCH VÀ CHÍNH SÁCH Nhắc chuyện lý lịch vào ngành Công An, sau năm 1975 có 3 thứ xảy đến với người trong hàng ngũ và con em của người trong ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog