Chia sẻ

Tre Làng

VÈ tin vịt

VÈ tin vịt Thái Hưng   Sáng nay Cuteo@ đã có bài " Nhà văn Nguyễn Quang Vinh và Võ sư, Giáo sư Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh dính quả đắng " ...
Vụ Đồng Tâm: NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG VINH VÀ VIỆN SĨ LƯƠNG NGỌC HUỲNH DÍNH QUẢ ĐẮNG Cuteo@ He he, vụ Đồng Tâm nhiều kẻ ăn theo, nói leo. Việc này không chỉ có đám luật sư dân chủ mà ngay cả nhà văn, nhà báo sa lông cũng ...
ĐẤT VÀNG & VÀ ANH QUYẾT FLC Chung Nguyen Trước ở khu Núi Trúc, có một con cẩu bán nước (water), bần nông nhập cư răng vẩu từ đéo đâu đến cùng đồng bọn thuê một d...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog