Chia sẻ

Tre Làng

Phản đối Dòng Chúa Cứu Thế: GÁN GHÉP "DÂN OAN" VÀO SỨ VỤ "ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO" CỦA THÁNH AN PHONG Phản đối Dòng Chúa Cứu Thế: Gán Ghép "Dân Oan" Vào Sứ Vụ "Đến Với Người Nghèo" của Thánh An Phong! Nguyễn Trọng Ngh...
Đau đớn báo tin: ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐÃ RA ĐI Khoai@ Xin được chia sẻ tin buồn tới cộng đồng!  Đau đớn báo tin: Ông Nguyễn Bá Thanh,Trưởng ban Nội chính trung ương đã trút hơi ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog