Chia sẻ

Tre Làng

TP.HCM: Có giáo viên chia sẻ tán phát nhiều bài viết phản động Khoai@ Người mà tôi muốn nói đến là cô giáo cáo nick " Lệ Cam Trần " (ảnh bên). Tôi không rõ là do nhận thức hay do cố tình mà...
TRUNG QUỐC LẠI TIẾP TỤC XÂM PHẠM VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM Phản đối TQ đưa tàu quay lại, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN Đông Phong Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối việc tàu Hải Dương...
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP TP.HCM VÀ NHIỀU LÃNH ĐẠO BỊ KỶ LUẬT Cuteo@ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm tại  Tổng ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog