Chia sẻ

Tre Làng

BIỂU QUYẾT NHÂN SỰ ĐẶC BIỆT Khoai@ Nhân sự "đặc biệt là nhân sự "tái cử" đã được Trung ương biểu quyết thông qua. Đó là là ủy viên Bộ Chính trị, Ban...
Vụ Ba Sàm: LẠI CHƯNG HỬNG Ong Bắp Cày Lũ lưu manh chính trị khoác áo dân chủ ở Việt Nam lại chưng hửng vì Tòa án Nhân dân TP Hà Nội thông báo hoãn phiên xử Ng...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog