Chia sẻ

Tre Làng

Kẻ chủ mưu đổ dầu xuống nguồn nước Sông Đà đã ra đầu thú Khoai@ Vụ đổ trộm dầu thải xuống nguồn nước Sông Đà, gây ra sự cố ô nhiễm nguồn nước chưa từng có trong lịch sử vẫn tiếp tục thu hút ...
CHỈ CẦN CÁCH CHỨC VÀI VỊ, CÔNG VIỆC SẼ CHẠY NGAY, THƯA PHÓ THỦ TƯỚNG (Dân trí) - Người viết bài này xin lấy danh dự cam đoan với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nếu cách chức vài ba, thậm chí chỉ một, hai người...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog