Chia sẻ

Tre Làng

 Đỗ Nam Trung tố Phạm Văn Trội khuynh đảo tổ chức, tham nhũng công quỹ, bán đứng anh em Ngày 5 tháng 4 năm 2018, phiên xử 6 thành viên Hội Anh em Dân chủ (HAEDC) đã diễn ra ở Hà Nội. Theo lời tòa tuyên án, thì cả 6 bị cáo đều p...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog