Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN CẢNH SÁT GHI HÌNH, BẮN 3 PHÁT LÊN TRỜI Khoai@ Ở Mỹ, lái xe không tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát sẽ bị bắn. Tất nhiên, xe nào của cảnh sát cũng có camera ghi hình kết nối vớ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog