Chia sẻ

Tre Làng

ĐBQH NGUYỄN VĂN CẢNH THĂNG TIẾN KIỂU ĐẠI NHẢY VỌT Khoai@ Hehe, lúc đầu mình tưởng ảnh này liêm khiết nên "cao quan về quê", đéo ngờ....Hóa ra anh cũng là loại bất thường vãi lồn...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog