Chia sẻ

Tre Làng

Giaos sư Tương Lai và thư gửi Lại Văn Sâm LâmTrực@ Thấy nhiều bạn bình luận về lá thư của giáo sư Tương Lai gửi Lại Văn Sâm. Nội dung lá thư là khen, hờn dỗi, chê trách, rồi g...
Thầy dạy vật lí: HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ (Viết tắt là CỨT) Bài chôm bên nhà bác Giao : về hiện tưởng Cảm Ứng Từ (viết tắt là CỨT) Đại khái, khi dạy vật lí cho chúng tôi, đến 2/3 thời gian là ...
CỐ ĐẤM ĂN XÔI LÀM GÌ? Ong Bắp Cày Tôi không nghĩ là tỉnh Cà Mau thiếu nhân tài, đến nỗi khi GIám đốc bệnh viện đến tuổi nghỉ hưu mà không thể tìm được ngườ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog