Chia sẻ

Tre Làng

Vụ bạo loạn Cồn Sẻ - Sự can dự của linh mục Hoàng Anh Ngợi và Hội anh em dân chủ LâmTrực@ Vụ giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình gây bạo loạn là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn x...
XE CỨU THƯƠNG VÀ NHÓM LỢI ÍCH Lọc Chọn Bùi Ở cái xứ sở này, dù chỉ là đi đánh giày, bán vé số, bán tăm tre cũng hình thành nên nhóm lợi ích chứ đừng nói xe cứu thư...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog