Chia sẻ

Tre Làng

TUNG TIN "MẤT DỮ LIỆU ĐẾM XE" ĐỂ LÀM GÌ? Khoai@ Tôi và nhiều người nghĩ rằng, đéo có chuyện mất. Đám người này làm cái chuyện đếm xe với tâm thế cảnh giác và cực kỳ thù địch ...
CHUYỆN SỜ MÔNG, SỜ ĐÙI VÀ "DÂM Ô" Ở BẮC GIANG Cuteo@ Các anh chị đang phát rồi phát dại lên vì chuyện có anh thầy giáo ở Việt Yên, Bắc Giang "dâm ô" với 13 hay 14 nữ học...
DORIS REISINGER BỊ HIẾP DÂM KHI CÒN LÀ NỮ TU SĨ NHÀ DÒNG Hồ Ngọc Thắng DORIS REISINGER BỊ HIẾP DÂM KHI CÒN LÀ NỮ TU SĨ NHÀ DÒNG Đó là tên một bài viết mà Báo ảnh đăng hôm 4-3-2019,...
AI ĐỂ PHILIPPINES CHIẾM GIỮ MỘT SỐ ĐẢO Ở TRƯỜNG SA? Khoai@: Đây là bài viết của nhà báo đáng kính đã khuất Thiềm Thừm - Trong làng báo Việt Nam, khó có thể tìm được người thứ 2 viết trung thự...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog