Chia sẻ

Tre Làng

CHÚ TỄU ĐE DỌA: LIỆU HỒN ĐẤY! Khoai@ Mình khá bất ngờ khi Chú Tễu (TS Nguyễn Xuân Diện) lại lao vào bênh vực GS Nguyễn Đăng Hưng trong vụi ồn ĩ tại trường Đại Học ...
"HỘI ANH EM DÂN CHỦ" LÀ CHÂN RẾT CỦA VIỆT TÂN Lời dẫn của GoogleTienlang: Mấy anh/chi phởn động rận trủ đua nhau thành lập hội nọ đoàn kia và đặt những cái tên rất kêu rồi cho đó là nh...
SỐNG DƯỚI BÓNG QUYỀN LỰC VÔ HÌNH Sống dưới bóng "quyền lực vô hình" Từ lâu đã thành thông lệ, sau màn đọc "kính thưa", "kính gửi" của vài ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog