Chia sẻ

Tre Làng

VỀ BỨC ẢNH ÔNG NGUYỄN BÁ THANH NẰM VIỆN Khoai@ Rất cảm ơn các bạn ở trang "Hội Những Người Ghét Bọn Phản Động" đã vạch mặt lũ đểu cáng ba que cùng lũ zân chủ đong sè...
JB NGUYỄN HỮU VINH - MỘT CON CHIÊN MẤT DẠY Cuteo@ Người ta dùng từ "mất dạy" để chỉ những kẻ làm ngược với những gì được dạy dỗ, đi ngược lại sự tử tế.  JB Nguyễn Hữu V...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog