Chia sẻ

Tre Làng

Dân oan mất đất? Bị lấy đất sướng, nói thế cho nhanh mẹ nó luôn. Con nào bật vả vỡ mẹ mồm luôn. Làng này thấy làng bên đc lấy đất làm khu đô thị thì tỵ đến c...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog