Chia sẻ

Tre Làng

ÔNG NGUYỄN VĂN TỨ BỊ BẮT VÌ NHỮNG SAI PHẠM TRONG THỜI KỲ LÀM GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠC ĐẦU TƯ Khoai@ Chiều nay 31/12/2019, sau khi kết thúc buổi giao ban báo chí hàng tuần của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng Ban Tuyên ...
HẦU TÒA VÌ SẢN XUẤT 54 TRIỆU LÍT XĂNG GIẢ Hàng triệu lít xăng Ron92, Ron95 được các bị cáo pha trộn từ nguồn hóa chất rẻ tiền rồi "mua đường" bằng cách chi hoa hồng cao để...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog