Chia sẻ

Tre Làng

Trò hề mang tên Dự luật Nhân quyền Việt Nam Vừa qua, RFA đăng đàn rêu rao: “Hoa Kỳ: Vận động dự luật nhân quyền cho Việt Nam”. Nếu đúng là để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền thì không ai ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog