Chia sẻ

Tre Làng

TRƯƠNG DUY NHẤT VÀ CHIẾC THẺ NHÀ BÁO HẾT HẠN Khoai@ Chán đời cho Nhất, đã nổ lại còn bị hớ! Trên FB của mình, Nhất kênh kiệu tuyên bố: " Ngày này, 5 năm trước: 11 tháng 1 năm ...

GIẢ NGỤY

GIẢ NGỤY Từ 'bán nước' dùng để chỉ những kẻ nhận tiền của giặc xâm lược, dâng chủ quyền quốc gia cho chúng. Thời thực dân Pháp đô hộ có mộ...
HOÀI CỔ HAY THIỂN CẬN ? Phật nằm ở Myanmar, có từ 600 năm trước. 1. Tứ linh sơn (bốn ngọn núi thiêng) Trung quốc, rồng rắn khách du lịch, khách hành hương lễ...
Chùa và cáp treo Phản Tây Phàn Lại phải thông não. Tôi có nợ nần anh chị cái đéo gì không nhỉ ?  Lần này, xin thông não về cáp treo đi Phản Tây Phàn aka Phan xi phăng.  Đ...
ĐỐT XE TRƯỚC MẶT CẢNH SÁT GIAO THỒNG, PHẠM TỘI GÌ? Đốt xe trước mặt CSGT, phạm tội gì? Đốt xe trước mặt CSGT, trong trường hợp này người vi phạm có bị xử lý không? Đốt xe trước m...
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: KHÔNG NÊN SUY DIỄN CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG (VTC News) - Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, sau Hội nghị Trung ương 14 có những thông tin về các vị trí chủ chốt xuất hiện trên mạng...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog