Chia sẻ

Tre Làng

BÀI TÀU - THÀ LÀM CHÓ ĂN CỨT... Thà Làm Chó Ăn Cứt "thà như giọt mưa..." - ca từ Vừa đọc bài viết "đà lạt đang bán rẻ mình..." trên tờ người-v...
Chuyện mốt "áo dài váy đụp" Thời trang dậy sóng của chị em năm Đinh Dậu: Áo dài váy đụp *** Cụ Lý rất ngạc nhiên khi thấy vào đầu năm Đinh Dậu, việc chị em diện...
BÙI HẰNG RA TÙ, MẤY KẺ VUI? Chị Bùi Hằng ra tù, mấy kẻ vui? Loa Phường Làng zận chủ nguội lạnh đang hào hứng với tin bà Bùi Hằng ra tù. Xem ra thành phần đang ...
CẦN TRUY TỐ NHÓM ĐỐI TƯỢNG CHỐNG NHÀ NƯỚC Ở THANH HÓA LâmTrực@  Chúng tôi, những người dân Thanh Hóa rất bức xúc và lo lắng khi Hồ Sỹ Tuấn, Trần Thái Hưng, và một số đối tượng khác ở Thiệ...
CUỒNG TÂY BÀI TÀU Ở xứ Annam   1. Cứ công trình gì do Tây để lại là mặc nhiên được xem là di sản văn hóa cần phải bảo vệ dù đó chỉ là cái hố xí cho Tây...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog