Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN 320 LUẬT SƯ BỊ XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM Khoai@ Ngày 27/12/2018, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM ra quyết định xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư TP.HCM đối với 320 Luật sư ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog