Chia sẻ

Tre Làng

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG VÀ NHỮNG TIỀN ÁN, TIỀN SỰ Cuteo@ Tiền án tiền sự như thế này mà cũng ứng cử đại biểu Quốc hội? Đạo đức, phẩm giá, nhân cách của một người có thể được đánh ...
MỘT CÁCH CHỐNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI NHẬT. Càng ngày, những “người anh em” phương bắc càng ra sức vây, lấn , tấn, phá Việt Nam. Với người Việt Nam, tình cảm chống TQ xem như đã...
ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC TRUNG ÚY CÔNG AN BỊ TỐ "NHỔ BỌT" VÀO MẶT DÂN Đình chỉ công tác trung úy công an bị tố "nhổ bọt" vào mặt dân (DNVN) - Liên quan đến vụ công an nghi "nhổ nước bọt"...
TẠT A XÍT CÒN HƠN CẢ GIẾT NGƯỜI Xin chào các anh chị. Như tôi đã thảo luận với các anh các chị về axit, đó là hành vi hại người kiểu hết sức đê hèn, và quan điểm của k...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog