Chia sẻ

Tre Làng

CÁ NỤC NHIỄM PHENOL KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE Cá nục nhiễm Phenol không ảnh hưởng đến sức khỏe http://phapluatxahoi.vn/xa-hoi/ca-nuc-nhiem-phenol-khong-anh-huong-den-suc-khoe-112731...
Nóng: SIẾT QUẢN LÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Siết quản lý cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ (PLO)- Nhằm đánh giá việc đào tạo trình độ tiến sĩ đồng thời bổ sung và cập nhật cơ sở dữ...
PHAO THI: MAI NÊM I YẾN, AI AM THỚT TI MAI DIA ÂU... Cuteo@ Hehe, tôi nói tiếng King, nhưng lại khóc tiếng mán. Như phần phao (câu) dưới đây rất hay. Và bên dưới cũng rất hay. Tôi thề. ...
NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC ĐÃ GIẾT NGƯỜI DÂN THẠNH PHONG LẦN NỮA? Nhà văn Nguyên Ngọc đã giết người dân Thạnh Phong lần nữa? Trong bài viết bàn về Bob Kerrey của nhà văn Nguyên Ngọc đang được like, s...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog