Chia sẻ

Tre Làng

BẠN DIỆN LẠI NHỔ RA RỒI LIẾM Copy từ FB Bau X Trinh Tên bài do Tre Làng đặt bằng cách lấy một câu trong bài của tác giả. 1. Thấy dư luận đang ồn ào quanh câu nó...
LIKE PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM! (Cám ơn Thuận Thắng đã cho tôi niềm cảm hứng từ một bức ảnh) Từ lâu, tôi đã rất thắc mắc, nên có lần hồi còn ở Hà Nội, đi theo dõi ĐH Đ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog