Chia sẻ

Tre Làng

KIẾM TIỀN ĂN TRẦU BẬY BẠ THÔI - TRƯỜNG HỢP RONALDO Du Đãng Lâu không gần gũi nữ nhân, tức hạ thời phá thượng, một đêm gió mát hiu hiu, đang lúc máu phong tình sục sôi, gã nọ hạ quyết tâm...
Bựa văn: NGHỀ BÁO - Người đoan trang không nên đọc Nghề báo. Pín Nghề báo là đưa thông tin, và thông tin trung thực, đéo đc đá đểu, đá xoáy, đá cá nhân, và lồng vào đó miu mô thấp hè...
ĐOAN TRANG ĐANG TUYỂN NGƯỜI CHO VIỆT TÂN ĐÀO TẠO Ở PHILIPPINES Đoan Trang đang tuyển người cho Việt Tân đào tạo ở Philippine Loa Phường Từ một bài viết của fb Đồng hành với NO-U tiết lộ, Đoan Tr...
HOAN HÔ BỘ TRƯỞNG TRƯƠNG MINH TUẤN Khoai@ Chua bao giờ Bộ 4T lại có quyết định nhanh, mạnh mẽ, nhân văn đến vậy. Quyết định thu hồi Thẻ nhà báo của Mai Phan Lợi được dư ...
OAN À, OAN THỊ MẦU Dân Đen Dân Đen Nhiều người cho rằng đánh người đã ngã ngựa không hay. Nhưng cái cách mà đám người đứng ra gỡ tội đang ầm ĩ gào rú, chử...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog